Finlandiya:Özel Sektör İşgücü Maliyetleri Nisan- Haziran 2019 Tarihleri Arasında %1,4 Oranında Arttı

06 Eylül 2019

Finlandiya İstatistik Ofisi verilerine göre, özel sektör işgücü maliyetleri Nisan- Haziran 2019 tarihleri arasında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 oranında arttı.Mevsimsellikten arındırılmış işgücü maliyetleri ise söz konusu dönemde %0,3 oranında arttı.2019 yılının ikinci çeyreğinde, 2018 yılının aynı dönemine göre bir iş günü daha az gerçekleşti.

Özel sektörde, performansa dayalı ikramiye gibi bir kerelik ödeme kalemleri olmayan işçilik maliyetleri, Nisan-Haziran 2019 da bir yıl öncesinin aynı dönemi ile kıyasla %1,2 oranında arttı.

Maliyetlerdeki artış temel olarak, stopaj vergisine tabi ücret ve maaşlardaki artıştan kaynaklandı.
Aynı dönemde özel sektör için ücret ve maaş kazanç endeksi yüzde 2,2 oranında arttı.
Merkezi yönetim sektöründe, çalışanların bir saatlik çalışma maliyeti, Nisan-Haziran 2019 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 oranında arttı. İşgücü maliyetlerinde yıllık değişim yüzde 2,3 oldu.

Yerel yönetim sektöründe ise çalışılan bir saatin maliyeti, Nisan-Haziran 2019'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 oranında arttı.Mevsimsellikten arındırılmış işgücü maliyetleri yüzde 4,3 oranında arttı.

Çalışılan saat başına maliyet Nisan-Haziran 2019 tarihlerinde bir yıl öncesi aynı döneme kıyasla, imalat sanayilerinde yüzde 3,0, inşaat sektöründe yüzde 0,4 artarak’da geçen yılın aynı dönemine göre arttı. İşletme hizmeti faaliyetlerinde maliyet yüzde 0,1 oranında azaldı.

Kaynak:Finlandiya İstatistik Ofisi
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği