Finlandiya:S&P Kredi Derecelendirme Kurumu, Finlandiya’nın AA + Kredi Notunu Korudu

16 Eylül 2019
Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, 13 Eylül günü basına yaptığı kredi derecelendirme analizinde Finlandiya’nın kredi notunu sabit ekonomik görünümde tutarak AA +  olarak korudu. Ajans, büyümenin yavaşlamaya yönelmesine rağmen, ekonomik aktivitenin işgücü piyasasını destekleyeceğin umduğunu belirtti.Ayrıca, ekonomik büyümenin büyük ölçüde yatırımlardan ziyade iç tüketimden kaynaklanacağının beklendiği belirtildi.

Kredi derecelendirme kuruluşu,  ihracat gibi dış ölçütler geliştikçe, Finlandiya ihracatında daha büyük pazar paylarına ve buna bağlı olarak uzun vadeli devlet cari işlemler fazlasına yol açılacak olması durumunda, ülke için bir sonra verilecek notun yükseltilebileceğini belirtti. 

Rapora göre, ülkenin azalan ve yaşlanan işgücüne yönelik daha fazla reform yapması, sürdürülebilir kamu maliyesini artırması daha iyi bir derecelendirme notu almasına sebep olabilecek.Diğer yandan, Finlandiya’nın mali durumundaki herhangi bir bozulma ve olası borçların artması, ülkenini notunun düşürülmesine sebep olabilecek.

Mevcut derecelendirme notunun Finlandiya'nın zengin ekonomisine ve “istikrarlı, şeffaf ve etkili yönetişim ve siyasi kurumlarından kaynaklandığı kredi krumu tarafından belirtildi. Ancak, Finlandiya’nın geniş pan-nordik finansal sisteminden ve bunun sonucunda ortaya çıkan önemli dış finansman gereksinimlerinden kaynaklanan nispeten büyük dış borçları sebebiyle ülkenin kredi notu sınırlı kaldı.

Kaynak:Yle, Finlandiya Ulusal Haber Ajansı
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği