Finlandiya:Yeni Mevzuat İle Uluslararası Şirketlerin Vergi Planlamasına Müdahale Edilecek

13 Haziran 2019

Değişiklikler, çok uluslu şirketlerin birden fazla vergi indirimi aldığı veya vergi geliri 
elde ettiği karma düzenlemeleri önleyecek. Finlandiya Maliye Bakanlığı yasa taslağı hakkında görüş 
istedi. Kanun reformu, karma sistemde birden fazla vergi indirimi olması durumunda,
veya gelirin vergilendirilmemesi 
durumunda, harcama ve gelir vergisi kesintisi konusunda normal kurallara istisnalar sağlayacak.

Karma düzenleme farklı devletlerin belirli ödemeleri veya şirketleri vergi amacıyla farklı
 şekilde sınıflandırdığı bir kanun düzenlemesi anlamına geliyor.

Yeni yönetmelik, şirketler ve ortaklıklar üzerindeki gelir vergisi için geçerli olacak.

Reformun amacı, karma düzenlemelerin vergi avantajlarını ortadan kaldırmak ve böylece vergi kaçakçılığını
önlemek olacak.Mevzuat değişiklikleri AB vergi dönüşümü karşıtı direktifine dayalı olarak uygulanacak.

Maliye Bakanlığı 12 Haziran'da yasa taslağı hakkında görüş istedi. 15 Ağustos'a kadar görüş alınacak.

Kaynak:Finlandiya Maliye Bakanlığı
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği