Finlandiya:Yıllık Somon ve Alabalık Tüketimi 47 Milyon Kilo

18 Temmuz 2019

Finlandiya Doğal Kaynaklar Enstitüsü, Luke tarafından basına verilen bilgi de, Finlandiya'da yıllık somon ve alabalık tüketiminin 47 milyon kiloyu bulduğu belirtildi. Söz konusu rakamın %23,4'ü yani yaklaşık
11 milyon kilosunun ise yerel olarak üretildiği bildirildi.

Kaynak:Finlandiya İstatistik Ofisi
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği