Finlandiye: Maliye Bakanlığı İdari Sektörü İçin Hükümetin 2020 Yılı Bütçe Teklifi

07 Ekim 2019


Hükümet, Maliye Bakanlığı idari sektörü için ödenek olarak toplam 18.493 milyon Avro teklif etti. Söz konusu rakam onaylanan 2019 yılı bütçesi rakamıyla kıyasla 999 milyon Avro'luk bir artışı gösterdi.

2020 yılı bütçeside ihtiyari olarak ödenen ödeneğin % 51'ini devlet yönetiminden yerel yönetime ödenecek oran oluştururken, merkezi hükümetçe ödenecek maaş ve tazminatlar % 28'ini, AB ödemeleri % 12'sini, enerji vergisi sübvansiyonları % 1.4'ünü ve Åland eyaletine ödenecek transferler ise % 1.5'ini oluşturdu.Ana harcama başlığı altındaki ödenekler arasında, devlet kurumlarının işletme giderleri ve tüketim harcamaları % 6'oranında öngörüldü.

Merkezi hükümetçe yerel yönetimlere toplam 7,074 milyon Avro tahsis edilmesi öngörülmekte olup, söz konusu tutar 2019 Bütçesindeki tutardan 1.417 milyon Avro'luk bir düşüşü temsil ediyor.

Kaynak:Finlandiya Maliye Bakanlığı
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği