Hırvatistan'ın En Büyük On Firması

22 Ağustos 2018

Hırvatistan iş dünyasının nabzını tutan haftalık Lider Dergisi, 2008-2017 döneminde gelir sıralamasına göre ülkedeki en büyük firmaların listesini yayınladı.

İlk sırada, Macar petrol şirketi MOL ve Hırvatistan Cumhuriyeti'ne ait bir anonim şirket olan INA, onu takiben ikinci sırada devlete ait elektrik dağıtım şirketi Hrvatska Elektroprivreda (HEP) yer aldı.

Lider Dergisi’nin yapmış olduğu sıralamada, 2008-2017 yılları arasında 10 yıllık dönemde, 19 farklı sektörde işletme bulunurken, bunlardan dördü INA, HEP, Hrvatski Telekom (HT) ve HEP Operator (HEP Grubu altında) her yıl listede yer almıştır.

Anket dönemini kapsayan 10 yılın her yılında gelirlerinin büyüklüğü açısından INA lider konumunu kaybetmemiştir. Ancak geçirmiş olduğu birçok yeniden yapılanmayla birlikte 2008'de gelirleri 26,7 milyar HRK olan firmanın gelirleri 2017'de 18,3 milyar HRK'ya kadar gerilemiştir.

10 yıllık dönemde, yıl bazında HEP, zaman zaman ülkenin en büyük perakende zinciri Konzum ile yer değiştirse de gelir tablosunda ikinci veya üçüncü sırada yer almayı başarmıştır. Diğer taraftan, Konzum 2016 yılından bu yana finansal yükümlülüklerini yerine getiremediğinden ve yeniden yapılandırma süreci içinde olduğundan yayınlanan listed yer almamıştır.

Özel sektöre ait Hırvat doğal gaz tedarikçisi Prvo Plinarsko Drustvo (PPD), 2013'e kadar ilk 100'e giremezken, ancak o yıldan itibaren her yıl biraz daha yükselerek, 2017 gelir ligi tablosunda 3. sıraya yükseldi.

Hırvat telekomunikasyon şirketi Hırvatski Telekom HT, araştırma döneminde sürekli olarak dördüncü ya da beşinci sırada yer alırken, Hırvatistan'ın ikinci büyük petrol şirketi olan Petrol, son dört yılda beşinci ya da altıncı sıraya yükseldi.

Gelirlere göre yapılan sıralamada ilk 10’da yer alan firmaların toplam gelirleri 2012’de 89.793 milyar HRK iken, bu değer Hırvatistan'da kazanılan toplam iş gelirinin% 14,7'sini oluştururken, 2016'da toplam gelirler ülkede kazanılan gelirlerin toplamının % 9,5'i olarak gerçekleşti.

Kaynak: Lider Dergisi, MediaScan

Yayınlayan: Zagreb Ticaret Müşavirliği