Flaman şirketleri ihracat konusunda daha iyimser

07 Eylül 2018

Flaman Yatırım ve Ticaret Ajansı’nın (FIT) yıllık ihracat barometresine göre Flaman şirketleri ihracat fırsatları konusunda gittikçe daha iyimser oldukları ortaya çıkmaktadır.

Flaman Bölgesi ihracatı, 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 artış kaydederek 317 milyar Avro'luk rekor bir ihracat rakamına ulaşmıştır. Flaman şirketleri, ihracata güvenirliklerini 10 üzerinden 6.8 puan vererek 2012'deki ilk ölçümden bu yana en yüksek puan vermiştir.

Ankete katılan şirketlerin dörtte üçünden fazlası, gelecek yıllarda, ihracat pazarlarını büyütmeyi hedefledikleri ifade edilmektedir.

Kaynak: Belga