Birleşik Krallık Bütçe'si açıklandı.

16 Mart 2020

Maliye Bakanı Rishi Sunak tarafından açıklanan Bütçe’nin öncelikle Covid-19 salgınının olumsuz ekonomik etkilerinin asgariye indirilmesine odaklanıldığı ve bu bağlamda 30 milyar £’a yakın bir teşvik paketi açıklandığı görülmüştür. Diğer taraftan önümüzdeki 5 yıl içinde 600 milyar £ yatırım yapılmasının planlandığı görülmektedir.

Söz konusu Bütçe ile ciddi miktarda harcama ve borçlanmayla yaklaşık on yıldır uygulanmakta olan tasarruf tedbirlerini sonlandırmaya hazırlandığı görülmektedir.

Açıklanan Bütçe’deki dikkat çeken noktalar aşağıda açıklanmaktadır:

Covid-19’a karşı Önlemler:

 • İnsanlar ve işletmeler için güvenlik ve istikrar sağlamak amacıyla 12 milyar £ geçici bütçe ayrılmaktadır. Bu bütçenin acil önlem fonu olarak Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) ve diğer kamu hizmetleri için ayrılan kısmı 5 milyar £.
 • Covid-19 nedeniyle semptomlarını göstermese dahi kendisini izole etmesi önerilen kişiler yasal hastalık ödemesi talep edebilmektedirler.
 • Serbest çalışanlar İstihdam Destek Ödeneğinden pay talep edebilmektedirler.
 • İngiltere'deki konseylere, bölgelerindeki yardıma muhtaç kişilere yardım için 500 milyon £ ihtiyaç fonu ayrılmaktadır.
 • Çalışan sayısı 250’den az olan küçük işletmeler, çalışanların iki haftaya kadar hastalık ödemelerini talep edebilmektedirler.
 • Küçük firmalar 1,2 milyon £’e kadar "iş kesintisi" kredisine erişebilecekler.
 • Değeri 51.000 £’un altında olan Perakende, eğlence ve konaklama sektörlerindeki şirketler için işletme vergisini kaldırılmaktadır.
Kamu Hizmet Yatırımları
 • Parlamento döneminin sonuna kadar olan sürede kamu hizmetlerinin günlük harcamalarının 100 milyar £ ile bugünden daha yüksek olacağı öngörülmektedir.
 • Kamu hizmetleri içerisinde 2024 yılına kadar yıllık 33,9 milyar £ bütçe ile Ulusal Sağlık Hizmetlerine İkinci Dünya Savaşından bu yana en büyük pay ayrılmıştır. Ulusal Sağlık Hizmetlerinin yapılandırılması için 6 milyar £’dan fazla tutar;
  • 50m doktor randevusu oluşturulabilmesi
  • 50.000 hemşire istihdamı sağlanması, ve
  • hastanelerin park yerlerinin düzenlenmesi ile engelli ve otizmli bireylerin desteklenmesine ayrılmaktadır.
 • Bütçe, Sağlık Altyapısı Planı'nın bir parçası olarak açıklanan 40 yeni hastane projesinde ilerleme sağlamak için 2020-21'de 100 milyon £ 'dan fazla yatırım yapılacağını ve Ulusal Sağlık Hizmetlerinin seviyesini korumak için Sağlık ve Sosyal Bakım Departmanına operasyonel sermaye yatırımı olarak 683 milyon £ ek fon sağlanacağını açıklamaktadır.
 • İleri Eğitim Kolejlerinin (Further Education Colleges) geliştirilmesi için 1,5 milyar £ yatırım öngörülmektedir. 

Altyapi Yatırımları

Yatırım alanında, karayollarına, demiryollarına, geniş bantlara, konut ve araştırmalara 640 milyar £ gibi rekor miktarda bütçe ayrılmıştır. Bu sayede önümüzdeki beş yıl boyunca kamu sektörüne yapılacak net yatırım tutarının son kırk yıllık ortalamanın üç katından fazla olacağı tahmin edilmektedir.

 • Yol tamir ve bakımları için 2.5 milyar £,
 • Seçilecek 8 bölgede yerel ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesi için 4.2 milyar £,
 • İngiltere'nin ulaşılması en zor bölgelerinde gigabayt özellikli geniş banda erişmelerine yardımcı olmak için 5 milyar £,
 • 4G mobil kapsama alanını İngiltere'nin% 95'ine genişletmek için 500 milyon £,
 • Daha uygun fiyatlı evler inşa etmek için 12,2 milyar £,
 • Devlet araştırma ve geliştirme harcamaları ile AR-GE yatırımlarına 2024-25 yılına kadar 22 milyar £ bütçe ayrılmaktadır.

 

Kişisel Ücret ve Vergiler:

 • Ulusal katkı payı matrahının alt sınırı 8.632£’dan 9.500£’a yükseltilerek, çalışanların Nisan’dan itibaren yıllık 104£ tasarruf sağlaması beklenmektedir.
 • Saatlik asgari ücret 8.21 £’dan 8,72£’a yükseltilmiştir.
 • Kadın sağlık ürünlerindeki %5 KDV indirimi dışında gelir vergisi, ulusal sigorta veya KDV ile ilgili başka yeni duyuru Bütçe de yer almamaktadır.
Vergi ve Sosyal Sigorta:
 • Kurumlar Vergisi %19 olarak aynı kalmakta,
 • Yakıt vergisindeki donma devam etmekte,
 • Tütün vergileri % 2 olarak perakende fiyat enflasyonunun üzerinde artmaya devam etmekte,
 • Bira, elma şarabı ve alkollü içkiler için vergiler dondurulmakta,
 • Nisan 2022’den itibaren plastik ambalaj vergisi yürürlüğe girmektedir. Ürünleri %30’dan daha az geri dönüştürülebilir malzemeye sahip üretici ve ithalatçılardan ton başına 200 £ tahsil edilmesi öngörülmektedir.
 • İşveren Ulusal Sigorta Katkıları için İstihdam Ödeneği 3.000 £ 'dan 4.000 £' a yükseltilmekte, böylece yarım milyondan fazla işletme, yıllık ortalama 850 £ kazançla istihdam maliyetlerini düşürmüş olmaktadır.
 • Kurumlar Vergisinde Yapı ve Bina Teşviki oranı %2’den %3’e yükseltilerek, 10 milyon £ değerinde alınacak bir binadan 100.000£ ekstra tasarruf edilmesi öngörülmektedir.
 • Girişimcileri ve işletmeleri desteklemek amacıyla 28 milyon £ paket ayrılmakta ve kuruluş ve start-up masrafları için 10.000 £’a kadar başlangıç ​​kredisi öngörülmektedir.