Ford Firması İngiltere’deki Üretimini Taşıyabileceği Konusunda Uyarıda Bulundu

13 Şubat 2019

İngiliz The Times gazetesinde yayınlanan haber kapsamında Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in İngiliz işletmelerle Brexit temalı özel bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve bu görüşme esnasında Ford firmasının İngiltere dışında “alternatif üretim tesisleri” konusunda hazırlık yaptığını dile getirdiği ifade edildi. Ülke genelinde 13.000 çalışanı bulunan Ford’un uyarısının görüşmeye katılan diğer firmalarca yinelendiği, Theresa May’in ise hükümetin anlaşmasız Brexit’ten etkilenmesi muhtemel firmalar için özel bir mali destek paketi hazırladığını teyit ettiği ancak konuya ilişkin detay vermediği bildirildi.
 
Brexit sürecine ilişkin belirsizliğin devam etmesi İngiliz işletmeleri olumsuz etkilemeye devam ederken, ülke genelinde 6 milyon kişiyi istihdam eden 75.000 işletmeyi temsil eden İngiliz Ticaret Odaları Genel Sekreteri Adam Marshall, hükümet tarafından Brexit’e ilişkin açık ve eyleme imkan veren bilgi paylaşımı yapılmamasının firma ve çalışanları çok zor durumda bıraktığını, pek çok İngiliz firmanın yeni yatırım yapmadığını, mal stokladığını ve operasyon ve istihdam fırsatlarını diğer ülkelere taşıdığını, bazı firmaların hali hazırda yurt dışındaki müşterilerini kaybettiğini ifade etti.
 
Yayımlayan   : Londra Ticaret Müşavirliği
Kaynak         : The Times