İngiltere “IR 35 Yasası” ile İşverenlere, Yüklenici (Contractor) Sıfatıyla Çalışan Gizli İşçileri İçin Vergi ve Sosyal Sigorta Primi Yükümlülüğü Getiriyor.

13 Mart 2020

İngiltere'de 6 Nisan 2020’de yürürlüğe girecek olan IR 35 Yasası ile; yıllık cirosu 10,2 milyon Sterlin’in üzerinde ve 50'den fazla çalışanı olan işverenlerin yüklenici olarak çalıştırdıkları işçileri kendi bordrolarına almaları; aksi halde İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi’nin (HM Revenue and Customs) işçiye ait vergi ve sosyal sigorta primini işverenlerden tahsil edeceği düzenlenmesi getiriliyor.

Kaynak: https://www.gov.uk/guidance/understanding-off-payroll-workin g-ir35