İran-Türkiye Ticaretinin 7 aylık Tablosu

17 Eylül 2020

2020'nin ilk yedi ayında İran ile Türkiye arasındaki ticaretin değeri yaklaşık 4,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. (Müşavirlik Notu: İran tarafının istatistik yayınlarken TR üzerinden geçen transit ticareti de hesapladığı görülmektedir. Bu rakam, 2019'un ilk yedi ayına göre %67'lik bir düşüş anlamına gelmektedir.

Sözkonusu ticaretin yaklaşık 509 milyon dolarını İran'ın Türkiye'ye ihracatı oluştururken, 878 milyon doları İran'ın Türkiye'den ithalatı ile ilgili olmuştur. Bu rakamlar her iki  ülkenin ithalat ve ihracatının 2019 yılının aynı dönemine göre sırasıyla %82 ve% 37 oranında azaldığını ifade etmektedir.

Tahran Ticaret Odası Ekonomik Araştırmalar Başkan Yardımcısı, Türkiye'deki resmi kaynakların istatistiklerini kullanarak, iki ülke arasındaki ticaret eğilimini aylık bazda gözden geçiren raporunda, 2020'nin ilk yedi ayında petrol ve petrol dışı malların ihracat ve ithalatındaki değişiklikleri incelemiş, buna göre İran'ın Türkiye ile ticaret dengesi 2020'nin ilk yedi ayında keskin bir şekilde zayıflayarak 369 milyon dolara düştüğnü, bu düşüşün temel nedeninin de, Türkiye'nin petrol ihracatındaki düşüş olarak gözlemlediğini dile getirmiştir.

2019'un başından itibaren İran'ın Türkiye'ye yaptığı ihracatın aylık değeri incelendiğinde, ilk 5 ayda İran'ın Türkiye'ye yaptığı ihracatın değerinin İran'ın Türkiye'den yaptığı ithalattan daha yüksek olmasına (iki katından fazla artmasına) rağmen, Haziran 2019'dan itibaren azaldığı, bu eğilimin de neredeyse Temmuz 2020 sonuna kadar devam etti görülmektedir.

2020'nin ilk iki ayında İran'ın Türkiye'ye yaptığı aylık ihracatın Mart'tan Nisan'a kadar artmasına rağmen, İran'ın ihracatının değerinin koronavirüs salgını nedeniyle sırasıyla  %55 ve %62 düştüğü görülmektedir. Koronavirüs salgının ilk etkilerinin bertaraf edilmesiyle birlikte Mayıs-Temmuz 2020 arasında İran'ın Türkiye'ye ihracatı yeniden artarak Temmuz ayında 92 milyon dolara ulaşmıştır. 2020'nin başından bu yana düşüş gösteren İran'ın Türkiye'den ithalatı da Haziran ve Temmuz 2020'den itibaren tekrar artmaya başlamıştır.

İran-Türkiye ticareti Mart ve Nisan 2020'de son yılların en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir.

Kaynak: Dünya-ye Eghtesad