İran Yenilenebilir Enerjide Hedefin Gerisinde Kalıyor

03 Aralık 2019

İran Yenilenebilir Enerjide Hedefin Gerisinde Kalıyor

İran Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Örgütü (SATBA) yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, 6. Kalkınma Planı kapsamında İran’ın yenilenebilir enerji hedefinin tüm enerji içindeki payının %5 olduğu, şu aşamada varılan noktanın ise %1 olduğu, bu haliyle plandaki hedeflerin gerisinde kalındığı açıklanmıştır.
Açıklamada devamla, hedefin gerisinde kalmanın ana nedenleri olarak kur dalgalanmaları ve yatırımcıların ilgisizliği gösterilmiştir.
2015 yılında İran Enerji Bakanlığı tarafından özel sektör firmalarından şebekeye alım garantileri açıklamıştı.
İran’da yasa gereği tüm Bakanlık, hükümet organları ve işletmeleri, sivil toplum örgütleri, bankalar ve belediyelerin enerjilerinin %20’sini yenilenebilir enerjiden karşılaması gerekli bulunuyor. Fakat bu yasanın pratikte uygulanmadığı görülüyor.
İran’da elektrik üretiminin %80’inin fosil yakıtlara dayalı termik santrallerden sağlandığı görülüyor. İran’ın toplam elektrik üretim kapasitesi 82 bin MW ve yalnızca 900 MW’ı yenilenebilir enerjiden üretiliyor.
Öte yandan, açıklamada bu yıl hükümetin şebekeye alım garantilerini geçen yılki döviz kuru dalgalanması ertesinde ortalama %65 artırdığı belirtildi.
 İran’da şu ana kadar özel sektörün yenilenebilir enerjiye başta güneş ve rüzgar olmak üzere 1 milyar dolar yatırım yaptığı ifade edilen açıklamada, özellikle haneüstü olarak nitelendirilen güneş panellerinden alım garantilerinin en fazla artışın yapıldığı alanlar olduğu, hükümetin ise 20 yıllık alım garantileri için bir teşvik mekanizması hayata geçirdiği ifade edildi.
İran’da 115 büyük, 3.560 ise küçük ölçekli güneş paneli bulunuyor.
İran Enerji Bakanlığı verilerine göre, yenilenebilir enerjinin %44’ü güneş, %40’ı rüzgar, %13’ü küçük hidroelektrik santralleri, %1’i jeotermal ve %1’i biokütleden oluşuyor.

Kaynak: Financial Tribune, 01/12/2019
https://financialtribune.com/articles/energy/101005/renewable-power-expansion-behind-schedule-satba