İranlı ve Türk iş adamları Tebriz'de toplanacaktır.

13 Şubat 2019

Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) Başkanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Tebriz Üniversitesi Dekanı Muhammedrıza Purmuhammedi ile bir araya geldi.

Görüşmede 19-20 Nisan 2019 tarihlerinde Tebriz’de Kafkasya Üniversiteler Birliği tarafından eğitim fuarının yapılması kararlaştırıldı.

Kafkasya Üniversiteler Birliği'nin sitesine göre; Görüşmede ayrıca Türkiye ve İran’daki işadamlarının bölgesel işbirliği ve yakınlaşmasına hizmet etmek için Tebriz Valiliği’nde “Türkiye-İran İşadamları Platformu”nun kurulması kararı da alındı. Oluşturulacak platforma katılacak çeşitli iş kollarından iş adamları 19 Nisan’da Tebriz Valisinin öncülüğünde toplanıp istişarelerde bulunacaklar. Bu gelişme ile Türkiye-İran işadamları nezdinde iki ülke arasındaki ticaret olanaklarının da gündeme getirilmesi planlanmaktadır.

Kafkasya Üniversiteler Birliği Eş Başkanı Purmuhammedi, son günlerde Tebriz Valisi olarak atanmıştı.
Kaynak: https://tr.mehrnews.com/news/1876587/%C4%B0ranl%C4%B1-ve-T%C3%BCrk-i%C5%9F-adamlar%C4%B1-Tebriz-de-toplanacak