Ticaret Geliştirme Ofisi, İran’ın Dış Ticaretine İlişkin Değerlendirme Yayınladı.

21 Şubat 2019

Ticaret Geliştirme Ofisi, İran’ın Dış Ticaretine İlişkin Değerlendirme Yayınladı.


Ticaret Geliştirme Kurumu’nun (TPO) yayınladığı son istatistiklerin önemli bir kısmı, İran'ın dış ticaretinin ilk 25 ülkeyle olan durumunu incelemektir. Rakamlar 25 hedef ülkeden İran'ın 14 ülke ile pozitif ticaret dengesi,11 ülke ile negatif dengesi olduğunu göstermektedir.
İstatistiklerde, Irak ve Afganistan en yüksek pozitif ticaret dengesi olan iki ülke konumunda iken, Körfez ülkelerinden BAE, İran'ın olumsuz ticaret dengesine sahip olduğu bir ülke olarak görülmektedir.
25 hedef ülke ile İran arasındaki genel ticari istatistikler, İran’nın sözkonusu ülkelere yaptığı toplam ihracatının 33,6 milyar, ithalatının ise 26 milyar dolar olduğunu kaydetmektedir. Bu da, İran'ın bu ülkelerle olan ticaret dengesinin 7 milyar 205 milyon dolar pozitif olduğunu göstermektedir. 25 hedef ülkeden İran'ın 14 ülke ile pozitif bir ticaret dengesi varken, diğer 11 ülke ile negatif bir ticaret dengesi olduğu tespit edilmiştir. Çin 1 milyar 381 milyon dolarlık bir olumsuz ticaret dengesiyle listesinin başında yer almaktadır.
Ülkenin son 10 aylık dış ticaret istatistikleri, gaz ve sıvı gaz dahil olmak üzere petrol dışı ihracatın 36,3 milyar dolar olduğunu ifade etmektedir. Bu da, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, ihracatın % 2.2'lik büyüdüğüne tekabül etmektedir. Öte yandan, aynı dönemde ithalat hacmi, %19'luk bir düşüşle, geçen yılın aynı dönemine göre 35 milyar 672 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
Toplamda, ülkenin bu dönemdeki ticareti geçen yılın aynı dönemine göre %9'luk bir düşüşle, 72 milyar 22 milyon dolara ulaştı. Sıvı gaz dahil, ülkenin bu yılın ilk 10 ayında ticaret dengesi 678 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Verilere göre, bu yılın ilk 10 ayında değer bakımından "sanayi" ve "petrokimya" ihracat sektörlerin başında gelmektedirler. Sanayi sektörü 16 milyar doları aşan ticaret hacmi ile, ilk sırada yer almaktadır. Ayrıca, petrokimya ürünleri geçen yılın aynı dönemi göre %25’lik bir artışla 12 milyar dolara ulaşmıştır.