İsviçre - 2019 yılı büyüme tahmini %1,1’e düşürüldü.

18 Mart 2019
Federal Hükümet Uzmanlar Grubu ülkenin 2019 yılı büyüme tahminini %1,5’den %1,1’e düşürdü. Revizyona gerekçe olarak global ekonomideki yavaşlamanın beklenenden  fazla olduğu ifade edildi. 2020 yılı tahminlerinde ise büyümenin %1,7 yıllık enflasyonun %0,6 ve işsizlik oranının %2,6 olacağına yer verildi.

İsviçre ekonomik beklentiler
2018 yılının ikinci yarısında, küresel ekonomi ve dünya ticaretindeki yavaşlama ve buna paralel olarak iç talebin de yeterince canlı olmaması nedeniyle İsviçre ekonomisinin büyüme hızı ivme kaybetmiştir. Ayrıca, İsviçre’nin en büyük ticaret partneri olan Almanya’nın büyüme tahminlerinin aşağı yönlü olarak revize edilmesiyle İsviçre’nin ihracata dayalı ekonomisinin bir süre daha yavaşlayacağı öngörülmektedir.
Ekonomik gelişmeler ve üretim mallarına olan siparişlerdeki yavaşlamanın bir sonucu olarak İsviçre’nin önümüzdeki dönemlerde üretim kapasitesini arttırıcı yatırımlarında ve emlak fiyatlarının düşmesi sonucunda inşaat harcamalarında da azalma olacağı beklentisi hakimdir. 
Ekonomik yavaşlamanın iş piyasası üzerindeki etkileri incelendiğinde 2019 yılı için ortalama işsizlik oranı % 2,4 olup bu oran birçok ülkeye nazaran düşük olmakla birlikte, istihdam artışının yavaşlaması, ücret artışlarının istenilen düzeyde olmaması sonucunu ortaya çıkarmaktadır.
 Bu nedenle, özel tüketim harcamaları ortalama bir artış gösterirken düşen enflasyon (2019 yıllık enflasyon beklentisi: % 0,4) hane halkının gerçek alım gücünü bir ölçüde arttırmakla birlikte bütün bu gelişmeler ışığında konuyu inceleyen uzmanlar grubu tarafından 2019’daki GSYİH büyüme tahminini %1,5’ten (Aralık 2018’in tahmini) %1,1’e düşürülmüştür.
Küresel ekonominin 2020'de ılımlı bir ivme kazanması ile birlikte uluslararası ticaret alanındaki anlaşmazlıklarda bir artış olmaması durumunda küresel ticaretin de yeniden toparlanması öngörülmektedir. 2020 yılı için dünya ekonomisindeki toparlanma beklentilerine paralel olarak ihracata dayalı ekonominin tekrar güçlenmesi ile birlikte iç pazarda yatırım yapma eğilimi, istihdam ve reel gelirde artış beklenmektedir.
Yıllık beklentiler incelendiğinde ise,  yıllık % 0.6 enflasyonla 2020 için% 1.7 gibi daha yüksek GSYİH artışı öngörülmektedir. Mevcut ekonomik yavaşlamanın işsizlik oranı üzerinde gecikmeli bir etkisinin ortaya çıkmasıyla Uzman Grubu tarafından 2020 yılı işsizlik oranı beklentisi ortalama % 2,6 olarak açıklanmıştır.
 
Ekonomik riskler;
Küresel ekonomi için aşağı yönlü riskler baskın olup ABD ile diğer büyük ülkeler arasındaki ticaret anlaşmazlığının daha da yoğunlaşması durumunda, küresel ekonomi ve dünya ticareti tahmin edilenden daha güçlü bir şekilde soğuyacaktır. Bu durum, İsviçre‘nin hem dış ticaretini hem de şirketlerin yatırım faaliyetlerini yavaşlatacak olup İsviçre, ABD ile AB arasındaki anlaşmazlığın tırmanması ve örneğin Alman otomobillerine ilişkin önemli tarifelerin ortaya konması halinde olumsuz etkilenecektir. Tersine, ticaret anlaşmazlığının ana yönleri üzerinde bir anlaşma olması durumunda, iç ve dış ekonominin daha güçlü bir şekilde toplanması beklenilebilir.
Diğer taraftan, politik riskler incelendiğinde, özellikle, Brexit’in gerçekleşme koşulları, İtalya’nın ekonomik ve finansal durumu uluslararası ticaret açısından önemli riskler barındırmaktadır.  İsviçre ile AB arasındaki çerçeve anlaşmaları ve Mayıs ayında halk oylamasına sunulacak olan kurumlar vergisi reformu ile ilgili olarak belirsizlik devam etmektedir. AB ile ilişkilerin sorunsuz bir biçimde devam etmesi şirketlerin yatırım yapma konusundaki isteğinin devamlılığını sağlayacaktır.
Buna karşılık, İsviçre’nin iç ekonomisinin, işgücü piyasasındaki iyi durum göz önüne alındığında daha güçlü bir şekilde toplanması ve 2018’in ikinci yarısındaki zayıf kalkınmayı en azından kısmen telafi etmesi olasılığı bulunmaktadır.

Kaynak: İsviçre Federal Konseyi Basın Duyuruları