İSVİÇRE mevcut Serbest Ticaret Anlaşmalarını arttırarak uluslararası ticaretten daha fazla pay almak istemektedir.

15 Nisan 2019

İsviçre Ekonomi, Eğitim ve Araştırma Bakanı Guy Parmellin İsviçre’nin uluslararası ticaretten aldığı payı arttırmak amacıyla halihazırda Avrupa Birliği ve EFTA  ülkeleri dışında kalan 30 ülke/ülkeler grubu ile yapmış olduğu Serbest Ticaret Anlaşmalarının(STA) sayısını arttırmak veya mevcut STA’larını revize etmek istediğini ifade etmiştir.
Bakan Parmellin uluslararası ticaretin önemine dikkat çekerek ülkenin önde gelen üniversitelerinden St Gallen Üniversitesinin yaptığı araştırmada her yıl Dünya genelinde 900 ila 1000 civarında yeni ticari bariyer uygulanılmaya başlandığını bu durumun neden olduğu olumsuz etkileri azaltabilmek amacıyla yapılacak ikili ticaret anlaşmalarının giderek önem kazandığını belirtmiştir.
Ayrıca, geçmiş 7 yıla bakılarak bir inceleme yapıldığında İsviçre’nin Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) ihracatının %60 oranında, aynı zaman zarfında Çin’e ihracatının %50 oranında artmasına karşılık Avrupa Birliği’ne yapılan ihracatın ise tek haneli yüzdelik rakamlarla arttığının görüldüğü ifade edilmiştir.
Bu bağlamda; İsviçre’nin Amerika Birleşik Devletleri ile Serbest Ticaret Anlaşması yapma yönünde istekli olduğu, Bern tarafından bir öneri paketi hazırlandığı şu aşamada Amerika Birleşik Devletlerinin cevaplarının beklenildiği ifade edilmiştir. Diğer taraftan ABD’nin Çin ile ticari anlaşmazlıkları ve iç pazara odaklanması nedeniyle görüşmelerin istenilen düzeyde ilerlemediği belirtilmiştir.
MERCOSUR ülkeleri ile bugüne kadar 7 görüşme gerçekleştiği bazı alanlarda ilerleme kaydedilirken bazı alanlarda ise görüşmelerin yavaş ilerlediğine dikkat çekilerek yavaş ilerleyen konuların endüstriyel ve tarımsal ürünlerin pazara erişimi ve fikri mülkiyet haklarının korunması konularının olduğu tespit edilmiştir.
Asya ülkeleri açısından bakıldığında ise Hindistan, Malezya ve Vietnam ile STA görüşmeleri devam etmektedir. Diğer taraftan, Sayın Bakan tarafından Avrupa Birliği’nin Japonya ile yakın geçmişte sonuçlandırdığı STA ile İsviçre tarım sektörüne göre daha fazla avantajlar elde ettiği bu hususun dikkate alınarak Japonya ile yapılan mevcut STA’nın revize edilmesi amacıyla yaz aylarında Tokyo‘ya giderek konuyu görüşmek istediği ifade edilmiştir.
Ayrıca, Çin ile 2014 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının karşılıklılık esası dikkate alınarak özellikle yatırımlar konusunda adımlar atılması, İsviçre’nin rekabetçi olduğu finansal servis sağlayıcıları gibi unsurlar için Çin pazarının erişilebilirliğinin arttırılması istenilmektedir.
İsviçre’nin mevcut Serbest Ticaret Anlaşmalarına ilişkin listeye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
(https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Freihandelsabkommen/Liste_der_Freihandelsabkommen_der_Schweiz.html.)