Türkiye – EFTA Serbest Ticaret Anlaşması revizyonu onay için İsviçre Federal Parlamentosuna sevkedildi.

26 Kasım 2018
İsviçre Federal Konseyi, 25 Haziran 2018 tarihinde İzlandada imzalanan Türkiye-EFTA Serbest Ticaret Anlaşması revizyonunu onaylanmak üzere 21 Kasım 2018 tarihinde İsviçre Federal Parlamentosuna sevketti.