"2018-2019 Yılları İçin İtalya Ekonomik Projeksiyonları"

11 Aralık 2018

2018 yılında GSYİH için reel bazda %1,1 oranında bir artış -geçen yıla oranla yavaşlama-  öngörülmektedir. 2019 yılı için ise GSYİH’nın  %+1,3 oranında artması öngörülmektedir.

Cari yılda, GSYİH üzerinde, stoklar haricindeki iç talebin katkısı (%+1,3) “olumlu”  olurken, dış talebin  etkisi “olumsuz” (%-0,2), stokların etkisi ise sıfır olmuştur. 2019 yılında  GSYİH’ya iç talebin katkısının %1,3 olacağı tahmin edilirken, net dış talep ve stoklardan bir katkı öngörülmemektedir.

2018 yılında ihracatın %1,6; ithalatın ise %2,6 oranında artması beklenmektedir. 2019 yılında bu oranların sırasıyla %3,2 ve %3,5 olması öngörülmektedir.

2018 yılında ailelerin harcamaları ile özel sosyal kurumların harcamalarının reel bazda bir önceki yıla göre belirgin bir yavaşlamanın (%+0,9) olması ve bütçe yasası kapsamındaki vergi polikalarının yaratacağı  “olumlu” etkisi sayesinde, 2019 yılında bu yavaşlamanın telafi edilmesi (%+1,2)  beklenmektedir. Sabit brüt yatırımların 2018 yılında %+3,9 artması ve 2019 yılında ise bu artışın hızının biraz azalması (%+3,2) öngörülmektedir.

Cari yılda, istihdam piyasası dinamiklerinin “pozitif” olması, bu yıl istihdamda ünite bazında %+0,9 oranında bir artış yaşanması ve işsizlik oranının “kademeli” olarak azalması (%10,5)  beklenmektedir.  2019 yılında ise, istihdamdaki artışın ünite bazında aynı seviyede (%+0,9) olacağı tahmin edilirken,  işsizlik oranının biraz daha gerilemesi  (%10,2) tahmin edilmektedir.

Öte yandan, yapılan öngörülerin uluslarası ticaretin gidişatına ve Avrupa Merkez Bankası’nın kararlarına ve operasyonlarına ilişkin belirsizliklerin artmasına bağlı olarak aşağı çekilme riski mevcuttur.

Kaynak: Istat Basın Bildirisi – 21 Kasım 2018