“Büyüme Daha da Yavaşladı, GSYİH %1,1. İhracatta Kaydedilen Düşüş, GSYİH Üzerinde Ağırlık Yarattı.”

01 Ağustos 2018

Istat “Flash” Öngörüler (Nisan-Haziran döneminde GSYİH %+0,2) 2018 yılı Nisan ayında Ekonomik ve Mali Belge (DEF) kapsamında saptanan hedeflerden oldukça uzak.-

 İtalyan İstatistik Enstitüsü (Istat) tarafından dün (31/07/2018) açıklanan verilere göre, 2018 yılı “Nisan-Haziran” döneminde, bir önceki çeyreğe göre, GSYİH % 0,2 oranında bir artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre (eğilimsel bazda) GSYİH artışı %1,1 oranında gerçekleşti. 2018 yılı için GSYİH’nın değişim oranı ise, %+0,9 olarak açıklanmaktadır.

GSYİH’daki söz konusu yavaşlamanın, dış talepteki düşüşten kaynaklandığı belirtilmektedir[1]. Arz cephesi incelendiğinde, GSYİH dinamiklerinin daha belirgin olduğu görülmektedir. GSYİH’da kaydedilen “konjönktürel” bazdaki değişim, tarım, orman ve balıkçılık sektörlerinin katma değerindeki azalış ile, sanayi ve hizmet sektörlerinin katma değerindeki artışın bir sentezidir.

2018 yılı “Nisan -Haziran” döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre GSYİH’da kaydedilen %1,1 artış[2], geçtiğimiz Nisan ayında İtalyan Hükümeti’nin Ekonomik ve Mali Belge (DEF) kapsamında yaptığı öngörülerden[3] oldukça uzaktadır. Yılın ilk çeyreğinde deflatör konjönktürel bazda %0,3 olurken,  eğilimsel bazda %1 olarak gerçekleşmiştir.

İtalyan Merkez Bankası (Banca d’Italia) tarafından Temmuz ayı ortasında yayınlanan ekonomik bülten kapsamında, 2018 yılının ikinci çeyreği için %+0,2 oranında bir GSYİH artışı (daha da düşme riskiyle) öngörülmekteydi. İtalyan Merkez Bankası analistleri tarafından yapılan öngörüler ise, “hizmet” sektöründe makul bir artışın yanı sıra, “sanayi” sektöründe daha zayıf bir artışın yaşanacağı yönündeydi. Öte yandan, 2018 yılının ilk çeyreğinde inşaat sektöründeki durgunluğun ardından, bu sektörün GSYİH içerisindeki katma değerinin artması beklenmektedir. İtalyan Merkez Bankası tarafından 2018 yılı için yapılan GSYİH’daki artış beklentisi %1,3’tür. 2018 yılının başı itibariyle tüm Avro bölgesinde olduğu gibi İtalya’da da ekonomik büyüme yavaşlamıştır. Konjönktürel göstergeler yılın üçüncü çeyreğinde bu durumun daha iyi gitmeyeceğine işaret etmektedir. 2018 yılının ikinci çeyreğinde ekonomik büyümedeki yavaşlamaya eşlik eden istihdam azalışıyla (Haziran ayında istihdam -49 bin azalmıştır) birlikte, bu düşüş Haziran ayında istihdam üzerine bir “sis” indiği şeklinde tasvir edilmektedir.   

Kaynak: Il Sole 24 Ore, 01 Ağustos 2018.

Yayımlayan:Roma Ticaret Müşavirliği

 

[1] Mayıs ayındaki verilere göre, ihracat konjönktürel bazda %-1,9 azalırken, yılın ilk çeyreğinde ihracatta %2,1 oranında bir azalma kaydedilmiştir.

[2] Bir önceki yılda kaydedilen %1,4 oranındaki artışa göre %0,3 daha azdır.

[3] Söz konusu öngörüler %1,3’lük bir deflatör ile GSYİH’nın reel bazda %1,5 ve nominal bazda %2,9 oranında artacağı yönündeydi.