“Güney İtalya'ya Sanayi Sektörünün İtici Gücü Yeterli Gelmiyor, Kamu Harcamalarındaki Düşüş Ekonomik Atılımı Frenliyor.”

02 Ağustos 2018

10 yıldan daha az bir sürede 15 ie 34 yaş grubunda istihdam kaybı 580 bine ulaştı. Güney İtalya’dan Sorumlu Bakan Barbara Lezzi,Kuzey Bölgesi’nin özerkliğine “dur” dedi.-

Bu yıl Güney İtalya’da kaydedilen “minik” çaptaki ekonomik iyileşmenin yavaşlaması bekleniyor.   Bu durumun, özel sektör yatırımlarına ve sanayi sektörüne canlılık kazandıran kamu harcamalarındaki düşüşten kaynaklanacağı bildiriliyor. Güney İtalya Sanayi Kalkınma Derneği  (Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno/Svimez) tarafından yayınlanan bir rapora göre, Güney İtalya’da 2017 yılında GSYİH artışı %1,4 oranında (Kuzey İtalya’nın %+1,5 oranındaki GSYİH artışına  yakın)  gerçekleşti. 2018 yılında ise, Güney İtalya’daki ekonomik büyümenin yavaşlayarak %1’e; 2019 yılında ise %0,7 seviyesine (ülke ortalaması %+1,2 oranına karşılık) gerileyeceği öngörülüyor. Reel bir ekonomik frenleme riskine dikkat çeken Svimez Derneği, söz konusu verilerin Bütçe Kanunu kapsamında alınan tedbirlerin yaratacağı değişikliklerden arındırılmış “nötr” politikalara dayanandığının da altını çiziyor.

Kamu Yatırımları

2010-2017 yıllarını kapsayan dönemde kamu yatırımlarının 4,5 milyar Avro azaldığına değinen Svimez Derneği Başkanı Luca Bianchi,  “2019 yılında aradaki bu farkın kapatılması planı gerçeğe dönüşürse, Güney İtalya, şu anki öngörülenden %1 daha fazla (Kuzey İtalya’dan da fazla) büyüme kaydedebilir” şeklinde bir açıklamada bulundu.

Özel Yatırımlar

2017 yılında büyümedeki iyileşmenin başını özel sektör yatırımları (%+3,9) çekmiş olmakla birlikte, özel sektör yatırımları hala kriz öncesi dönemin oldukça altında (30 puan) seyretmektedir. Dar kapsamlı (inşaat sektörü hariç) sanayi sektöründe yatırmlar %7,5 oranında artarken, inşaat sanayinde yaklaşık %15 oranında bir artış kaydedilmiştir.  Aynı yılda cari kamu harcamaları yaklaşık  %1 azalarak, 2008 yılında nbu yana kümülatif olarak %-7 oranında bir düşüş gerçekleşmiştir. Böyle pürüzlü bir tabloya rağmen, Kalabriya, Sardunya, Kampanya bölgeleri diğer bölgelerden daha fazla büyüme kaydetmiş, bunu istihdamda %+1,2 oranında bir artış takip etmiştir. Buna rağmen istihdam kriz öncesi döneme göre 310 bin ünite geridedir.  

Sosyal Sıkıntılar

2010 yılında bu yana ikiye katlanan iş arayışındaki güneyli ailelerin kotası, istihdamdaki iyileşmeye rağmen, günümüzde 600 bin kotasındadır. Banliyö bölgelerinde kamu hizmetleri  zayıflarken, sağlık hizmetlerinden eğitime, çöp hizmetlerinden kamu kurumlarının verimliliğine kadar vatandaşlık haklarıyla ilgili rahatsızlıklar yaygın hale gelmiştir. Svimez Derneği’nin kamu idarelerinin verimliliği endeksine göre (en yüksek değeri 100  puan; Trentino Alto Adige Bölgesine ait), Güney İtalya bölgelerinin tümü 61 puanın altında kalmaktadır. Svimez Derneği bu hususta AB’n in sosyal altyapı programlarının yeniden ele alınmasını tavsiye etmektedir.

Lezzi ve Kuzey İtalya Bölgesi referendumu

Güney İtalya’dan Sorumlu Bakan Barbara Lezzi, Sicilya ve Kalabriya başta olmak üzere Güney İtalya  bölgelerine AB fonlarının 2018 yılına kadar kullanımının hızlandırılması konusunda baskı yapıldığını vurgulamaktadır. Kuzey Ligi Partisi ile yeni bir siyasi cepheyi açan Bakan Lezzi, Lombardiya ve Vento başta olmak üzere bazı bölgelerin “özerklik” taleplerini durdurmaları gerektiğini de ifade etmiştir.

Kaynak: Il Sole 24 Ore, 02 Ağustos 2018.

Yayımlayan:Roma Ticaret Müşavirliği