"Hindistan'dan Hollanda'ya Made in Italy Hızlanıyor.”

22 Ağustos 2018

-Türkiye Krizi Dikkatleri Başka Piyasalara Çeviriyor.-

İtalya Türkiye'ye, her yıl yaklaşık 10 milyar Avro ihracat yapıyor. Ancak, Ankara ekonomisinin dalgalanmaları ve Türk Lirası’n ın çöküşü, Türkiye'nin İtalya'dan mal talebini kesinlikle desteklememektedir: özellikle enstrümental makinalar, elektrikli aletler, kauçuk ve plastik ve hazır giyim ürünleri bu duruma maruz kalmaktadırlar.

Can çekişen bir AB dışı piyasasına rağmen, İtalyan şirketler için Eski Kıta’nın sınırları ötesinde yeni fırsatlar mevcut bulunmaktadır. SACE (İhracat Kredilerini Sigortalayan İtalyan Kuruluş) tarafından yayınlan son bültende, Hindistan en önemli hedef ülkelerden biri olarak gösterilmektedir. Nitekim, 2017 yılında, İtalya’nın Hindistan’a ihracatı %9,3 oranında artış kaydetmiştir. Eldeki son verilere göre, 2018 yılının ikinci çeyreğinde ihracatta %15’in üzerinde bir artış olduğu görülmektedir. Talep otomotiv ve elektrikli aletlere yoğunlaşırken, bunları makina ve teksil ürünleri izlemektedir. “Made in Italy” ürünlerin Hindistan piyasasındaki parlak performansı bu Asya ülkesinin ekonomik anlamda ilerleme kaydettiğini ortaya koymaktadır: SACE’ye göre, “Modi” hükümeti tarafından onaylanan reform paketi kapsamında yer alan “Make in India” kalkınma programı ve kamu ve özel sektör altyapı yatırımları önümüzdeki yıllarda da Hindistan’ı gelecek vaadeden ülkelerden biri haline getirecektir.

2018-2019 yılarını kapsayan iki yıllık dönemde, Hindistan’ın ekonomik büyümesinin %7 civarında olması öngörülmektedir. SACE’ye göre, önümüzdeki üç yıllık dönemde İtalya’nınHindistan’a ihracatın yılda ortalama %7,2 oranında bir artış kaydedecektir. Halihazırda İtalya, 2017 yılında kaydedilen yaklaşık 8,5 milyar Avro’luk ticaret hacmiyle (ithalat 5 milyar Avro; ihracat 3,5 milyar Avro) Hindistan’ın Avrupa’daki beşinci ticari ortağıdır. Buna rağmen İtalya’nın pazar kotası (%1) diğer önemli Avrupalı rakiplerinin altında (Fransa %1,4; Almanya %2,9) olmayı sürdürmektedir.

AB’nde ise İtalya’nın ihracatının artış kaydettiğ ülkelerden biri Hollanda’dır. 2018 yılı Haziran ayı itibarıyla “Made in Italy” ürünlerin Hollanda’ya ihracatı %12,7 oranında artış kaydetmiştir. Bunun yanı sıra, Polonya ve Çek Cumhuriyeti (özellikle de makinalar, metal ürünler ve tekstil alanlarında) ümit veren piyasalar olarak belirmektedir.

Kaynak: Il Sole 24, 22 Ağustos 2018.

Yayımlayan:Roma Ticaret Müşavirliği