"İhracat, Düşüşü Sınırlı Tutmak İçin Acil Önlem Planı"

27 Kasım 2018
Son yıllarda kaydedilen “mini- ekonomik” iyileşmeyi neredeyse tek başına destekleyen ihracattaki sert düşüş, GSYİH üzerinde beklenenden - bazılarına göre oldukça iyimser olduğu söylenen hükümetin öngörülerine göre - çok daha fazla bir problem yaratabilir. Şimdiye kadar bu konuda biraz umursamaz görünen Hükümet şimdi bu durumu düzeltmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Ekonomik Kalkınma Bakanı Di Maio, olağanüstü yeni planın belirlenmek üzere olduğuna dair güvence verdi. Bu arada, iki aylık bir sürenin ardından, söz konusu planı uygulamaya geçirecek olan İtalyan Dış Ticaret Ajansı’nın (ICE) yeni üst düzey yöneticilerin[1] kimlerden oluşacağı henüz belli değil.    
 
İtalyan İstatistik Enstitüsü (ISTAT), ihracattaki yavaşlamayı - özellikle de AB dışına - teyit etti.  2018 yılında - uluslarası ticaret dinamiklerinde etkisiyle- ihracatta güçlü bir düşüş kaydedileceği[2] 2019 yılında ise, söz konusu düşünün kısmen telafi edilebileceği (%+3,2) belirtiliyor. Ekonomi ve Finans Belgesi (DEF) kapsamında yer alan ilk “olumsuz” değerlendirmelerin ardından, nihayet hükümet -Bütçe Kanunu kapsamında, 2014 yılında Renzi Hükümeti döneminde “Sblocco Italia” başlığı altında çıkartılan Karaname kapsamında yer alan araçlardan biri olan “Made in Italy” için yeni olağanüstü planına – yeniden formüle etmek suretiyle -  yer verdi.  Eski Ekonomik Kalkınma Bakanı Calenda tarafından belirlenen 50 milyon Avro’nun üzerine,  2019 yılında 90 milyon Avro daha ilave edilecek. Şimdi sıra, söz konusu kaynakların hangi hedeflere yönelik kullanılacağını tespit etmeye geldi ve ICE ile her bir girişim için bir anlaşma imzalanması gerekiyor.
 
“Uluslararasılaştırma” teması hakkında şu anki Hükümetin hassasiyeti daha öncekilerden biraz uzakta da kalsa, bazı fikirler geçmişe uzanıyor. Hem Kuzey Ligi hem de 5 Yıldız Hareketi’nin seçim kampanyasının temelini oluşturan tarımsal gıda sektörü, sahtecilik ile mücadele ve koruma temalarından başlamak üzere, merkezi bir role sahip olacak. KOBİ’lerin lehine daha belirgin destekler olacak. Bunun dışında, ICE’nin uzun yıllardır üzerinde çalıştığı “e-ticaret” ile, güney İtalya bölgesinin ihracat kotasını (toplam ulusal ihracatın %10,5’ini teşkil eden) arttırmak amacıyla 2014 yılında AB fonlarından faydalanılarak başlatılan “Güney İhracat Planı”nın (Piano Export Sud) “sürekliliğini” sağlaması konuları merkezde yer alacaktır.
 
Geçtiğimiz Salı günü (20/11/2018) Bakan Di Miao, önümüzdeki Ocak ayında söz konusu planın hayata geçirileceğini açıklarken, bu konu üzerinde çalışan kişiler bunun için aslında daha fazla süre gerektirdiğini (mart-nisan gibi) belirtiyorlar. Hükümet tarafından son dönemde gerçekleştirilen  misyon ziyaretlerinin de ortaya koyduğu üzere, Çin ve Hindistan - Japonya, Kore, Brezilya, ve Körfez Ülkeleriyle birlikte- hedef ülkelerin başında yer alıyor.  Geçen yıllara nazaran çok merkezde yer alamsa da, ABD “referans” piyasa olmayı sürdürecek. Geçtiğimiz günlerde Corriere della Sera gazetesiyle yaptığı bir mülakatta Bakan Di Maio, son yıllarda İtalyan şirketlerin milyarlarca Avro değerinde ön-anlaşmalar imzaladığı ve bu anlaşmaları sözleşmeye dönüştürmeyi beklediği İran konusuna da değinmişti.  Bununla birlikte, bu nokta üzerinde henüz İtalyan Dış İşleri Bakanlığı tarafından belirlenen öncelikler ile tam bir  mutabakat sağlanmamıştır. Şu anda üzerinde en çok yoğunlaşılan konu Dubia 2020 Expo’dur.  5 Yıldız Hareketi tarafından tarımsal gıda sektörüyle birlikte, öne çıkarılan öncelikli sektörler arasında yenilenebilir enerji, yeni teknolojiler (blockchain, cybersecurity, artificial intelligence gibi) yer almaktadır. Bunların yanında, hava ve uzay sanayi, bio-teknoloji, geleneksel makina sektörleri de bulunmaktadır.  Destek araçlarından biri olan  “Güney  Planı” teyit edilmeyi beklerken, “süreli” sözleşmeler ile istihdam edilecek uzman yöneticiler için sağlanacak olan “voucher” desteğinin, KOBİ’lerin bünyesindeki uzmanlık eğitimine doğru kaydırılması mümkün olabilir.  Öte yandan, İtalyan, Çinli, Hintli ve yüksek teknoloji yeteneğine sahip diğer ülkelerin genç girişimcileri arasında tecrübe alışverişine sağlayacak olan bir nevi “Erasmus-start-up” projesi üzerine başlatılan çalışmalar devam etmektedir. Bakan Di Maio tarafından açıklanan “Made in Italy” portal projesi ise şimdlik rafa kaldırılmış görünmektedir.
 
Kaynak: Il Sole 24 Ore, 22 Kasım 2018.
 
 
[1] Bakan Di Maio CNA ile gerçekleşen toplantıda kısa bir süre içerisinde yeni yönetimin onaylanacağını açıkladı.
[2]  2017 yılındaki %5,7 oranına karşılık %+1,6.