“İtalya'nın GSYİH'na Kadın Girişimciler Tarafından İdare Edilen Şirketlerin Sağladığı Katma Değer Toplam 350 Milyar Avro.”

20 Ağustos 2018

        - Kadın Girişimciler Şirketlerin Zirvesinde - 

İstihdam piyasasından bahsedildiğinde, İtalyanların “siyah” gömlekli olmadığı bir sıralama mevcut. İstihdam oranıyla ilgili olarak AB bölgesinde son sıralarda yer alan İtalya, spotlar “kadın” girişimcilere çevrildiğinde podyuma çıkıyor. İtalya’daki toplam işgücünün %17’s ini kadınlar (AB’de sadece Yunanistan %29 oranıyla İtalya’nın önünde yer alıyor) oluşturuyor. İtalya’nın GSYİH’na sağlanan katma değerin dörtte biri kadınlar tarafından yönetilen şirketler tarafından üretiliyor. Toplam değeri 350 milyar Avro olan bu katma değerin üçte ikisi (229 milyar Avro) ise hizmet sektöründen elde ediliyor. İtalyan İstatistik Enstitüsü (Istat) ve Ticaret Odaları Birliği (Infocamere) verilerine dayanılarak “Moressa Vakfı” tarafından yapılan  çalışmaya göre, GSYİH’ya katkıda bulunan kadın girişimciye ait şirketlerin  büyük bir çoğunluğu otel ve restoran sektöründe (GSYİH’nın %30’u) faaliyet gösteriyor. Bunları tarım sektörü (%28) takip ederken, inşaat sektörü (%6) kutubun diğer ucunda yer alıyor.

2018 yılının ilk çeyreği itibarıyla, İtalya’daki “aktif”  şirketlerin sayısı 5 milyonu geçiyor. Söz şirketlerin 1.157.516’sı (%22,6) kadın girişimciler tarafından yönetiliyor. Yine bunların %84’nün zirvesinde tamamıyla kadınlar yer alıyor. Kadınlar tarafından idare edilen bu şirketlerin (pembe şirketler tabiri kullanılıyor) %31’i “hizmet” sektöründe, %29’u ise “ticaret” sektöründe faaliyet gösteriyor.

2014 yılından 2018 yılına, kadın girşimcilerce idare edilen şirketlerin sayısı 20 bin (%1,8) artış kaydederken, erkek girşimciler tarafından yönetilen şirketlerin sayısı 35 bin (%-1) azalış göstermiştir.

       Kaynak: Il Sole 24 Ore, 20 Ağustos 2018. 

       Yayımlayan: Roma Ticaret Müşavirliği