“İtalyan İstatistik Enstitüsü (ISTAT) 2018 Yılı Haziran Ayı İtibarıyla Dış Ticaret Verilerini ve İthalat Fiyat Endeksini Açıkladı.”

10 Ağustos 2018

2018 yılı Haziran ayında konjönktürel bazda (bir önceki aya göre) ihracat (%+4,6) artarken, ithalat daha az oranda (%+0,3) bir artış göstermiştir. 2018 yılı Haziran ayında ihracatta kaydedilen konjönktürel artış, AB dışı ülkelere gerçekleştirilen ihracattaki artış (%+8) - özellikle de deniz taşıtları sektöründe- AB ülkelerine ihracattaki (%2,1) artıştan kaynaklanmaktadır.

2018 yılının ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre, her iki yöndeki ticaret akışınında, ithalatta (%+2,5) ve ihracatta (%+1,1) artış gerçekleşmiştir.

2018 Haziran ayında ihracatta kaydedilen %+6,6 oranındaki eğilimsel (yıllık bazdaki) artış, AB (%+8) ile AB dışı ülkeleri (%+5,6) ilgilendirmektedir.

2018 yılı Haziran ayında ihracatta kaydedilen yıllık bazdaki eğilimsel artışa, otomotiv haricindeki taşımacılık araçları (%+47), makina ve tesisat haricindeki metal bazlı ürünler (%+10,2), ilaç sanayi ürünleri, kimyasal ve tıbbi kimyasallar ile botanik ürün (%+15,4) ile rafine petrol ürünleri (%+20,1) sektörlerinin katkısı “ olumlu” olurken, otomotiv sektörünün katkısı ise “olumsuz” (%-3,1) olmuştur.

Yıllık bazda, ihracat artışıüzerinde etki yaratan ülkeler İsviçre (%+55,1), ABD (%+18,8), Fransa (%+10,3), Almanya (%+4,1) ve Hollanda (%+20,8) olmuştur.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ihracatta eğilimsel artış ise, %+3,7’dir. Bu artış, makina ve tesisat haricindeki metal bazlı ürünler (%+7), gıda içecek ve tütün ürünleri (%+4,6), otomotiv haricindeki taşımacılık araçları (%+11,9), ilaç sanayi ürünleri, kimyasal ve tıbbi kimyasallar ile botanik ürün (%+6,5) ve elektrikli aletler (%4,1) ihracatında kaydedilen artışa bağlı olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı Haziran ayında, +5.071 milyon Avro olarak gerçekleşen dış ticaret fazlası, bir önceki aya göre (Mayıs ayındaki ticaret fazlası +4.504 milyon Avro idi) yaklaşık yarım milyar Avro’luk bir artış kaydetmiştir.

2018 yılının ilk altı aylık döneminde ise, dış ticaret fazlası +18.955 milyon Avro (enerji ürünleri dahil net dış ticaret fazlası +38.179 milyon Avro) olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı Haziran ayında sanayi ürünleri ithalat fiyat endeksi, bir önceki aya göre %+1,1 artarken, 2017 yılı Haziran ayına göre yıllık bazda %+3,5 oranında artmıştır. Enerji ürünleri hariç sanayi ürünleri fiyat endeksi ise, konjonktürel bazda %+0,3 artarken, eğilimsel bazda %-0,1 azalmıştır.

Kaynak: Istat Flash – 10 Ağustos 2018.

Yayımlayan:Roma Ticaret Müşavirliği