“İtalyan İstatistik Enstitüsü (ISTAT) 2018 Yılının İkinci Çeyreği İtibarıyla GSYİH Öngörülerini Açıkladı.”

31 Temmuz 2018

2018 yılı Haziran ayı itibarıyla, üç aylık artışın ardından, istihdam ile ilgili öngörüler %-0,2 oranında (bir önceki aya göre -49 bin daha az) bir düşüş kaydetmiştir. İstihdam oranı ise, %58,7 oranında (%-0,1) gerçekleşmiştir.

2018 yılı Haziran ayı itibarıyla, istihdamdaki konjönktürel azalış, özellikle erkek çalışan sayısındaki azalış (-42 bin) ile 35 yaş altındaki çalışan sayısındaki azalıştan (-56 bin) kaynaklanmıştır. Haziran ayında süreli bağlı çalışanların sayısı, konjönktürel olarak artarken (+16 bin), diğer bağlı çalışanlar (-56 bin) ile serbest çalışanların sayısı (-9 bin) azalış kaydetmiştir.

2018 yılı Nisan-Haziran döneminde ise, bir önceki üç aylık döneme göre, istihdam oranı %0,8 (+196 bin) artmıştır. İstihdamdaki bu artış, 25 yaş ve üzeri çalışanları ve bunlar içerisinde de özellikle 50 yaş üzerindekileri (+140 bin) ilgilendirmektedir. Bu dönemde, süreli bağlı çalışanlar (+123 bin) ile bağımsız çalışanların (+75 bin) sayısında artış yaşanırken, süresiz bağlı çalışanların sayısı stabil kalmıştır.

Aralık-Şubat döneminde istihdamdaki artışa, işsizlik oranındaki azalış (%-0,7; -21 bin) eşlik etmiştir.

Yıllık bazda ise, istihdam %1,4 oranında (+330 bin) artmıştır. Söz konusu artış, hem kadın hem de erkek çalışanların istihdamındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Yıllık bazda istihdam artışı süreli bağlı çalışanlarda (+394 bin) yoğunlaşırken, süreli bağlı çalışanların sayısındaki artış (+19 bin) daha hafif yaşanmıştır. Bağımsız çalışanların sayısı ise (-83 bin) azalmıştır. İstihdam artışı, özellikle 50 yaş üzerindekiler (+355) ile 15-34 yaş grubunda (+119 bin) belirgin olurken, 25-49 yaş grubunda (-145 bin) istihdam azalış kaydetmiştir.

Yine aynı dönemde, işsizlik %-0,3 oranında (-8 bin) azalış göstermiştir.

Kaynak: Istat Flash, 31 Temmuz 2018.

Yayımlayan: Roma Ticaret Müşavirliği