“Sosyal Güvenlik Politikaları İçin Yapılan Harcamaların GSYİH İçerisindeki Payı %1,7: Sistem Kriz Provasında.”

03 Ağustos 2018

2012-2015 yıllarını kapsayan dönemde, 92 sayılı “Fornero Kanunu” ve bunu müteakip eden 183 sayılı “Job Acts” Kanunu başta olmak üzere, İtalya’da yapılan reformlar ile, ülkenin sosyal politikaları diğer AB ülkelerininkine yakınlaştırılarak istihdam piyasasına uluslararası bir boyut kazandırılmaya çalışılmıştır.

1995 ile 2007 yıllarını kapsayan büyük mali krizin öncesinde, İtalya’nın işsizlik harcamaları AB-15 ülkeleri ortalamasının 1 puan altındaydı. 2 dönem süren ekonomik durgunluğun ardından, istidam artışı için yapılan harcamaların GSYİH içerisindeki payı %1,7 seviyesine (AB ortalamasına daha yakın) ulaştı. Bununla birlikte, İtalya, İngiltere ile birlikte işsizlik ile mücadeleye daha az kaynak ayıran ve kısmi iş kayıplarına ayrılan gelirleri azaltan ülkelerden biri olmaya devam etmektedir. Nitekim, 2007-2016 tarihlerini kapsayan uzun bir dönemde bu amaçla yapılan toplam harcamalar 8,9 milyar Avro’dan 21,3 milyar Avro’ya ulaşmıştır.

90’lı yıllarda işsizlik dolayısıyla gelir kayıpları ile mücadelede etmek amacıyla kurulmuş 8 adet ulusal kuruluş ile birlikte beş çeşit entegre sistem bulunmaktaydı. Günümüzde ise bu amaca yönelik yeni bir özel sandık sistemi oluşturulmuştur. 2007 yılında, işsizlik tazminatından faydalanan kişi sayısı 1,8 milyon olurken, 2016 yılında bu rakam 2 milyonu aşmıştır.

Avrupa İstatistik Ensititüsü (Eurastat) ve İtalyan Sosyal Güvenlik Kurumu (Inps) verilerine dayanılarak İtalyan Temsilciler Meclisi Bütçe Departmanı tarafından hazırlanan ve bugün (03/08/2018) yayınlanacak olan “Focus” başlıklı raporda, İtalya’nın 2000-2016 yıllarını kapsayan dönem içerisinde sosyal politikalar ayrılan harcamalara yer verilmektedir.

İstihdam piyasası ile ilgili nihai bir değerlendirmeye göre, İtalya istihdam piyasası için sunulan hizmetler dolayısıyla yapılan harcamalarda (GSYİH içerisindeki payı %0,04) AB ülkelerinin gerisinde kalmaktadır. Öte yandan bu husus, istihdamı güçlendirmek isteyen yeni Hükümetin ajandasında (“vatandaşlık geliri” dosyasından önce) öncelikli konular arasında yer almaktadır.

Kaynak: Il Sole 24 Ore, 03 Ağustos 2018.

Yayımlayan:Roma Ticaret Müşavirliği