Kanada Merkez Bankası 2019’da %1,3’lük Büyüme Bekliyor

12 Temmuz 2019

Kanada ekonomisi 2018 sonundaki yavaşlamanın ardından toparlansa da, küresel ticaret çatışmaları ve bu alandaki belirsizliklerin Kanada ekonomisini etkilemeye devam etmesi bekleniyor. GSYH'nin 2019’da %1,3, 2020-2021’de %2 artış kaydetmesi bekleniyor. Ekonomik büyümenin geniş tabanlı olması, petrol sektöründeki yatırımların 2020’ye kadar istikrarlı hale gelmesi ve bu alandaki ihracatın sürekli olarak artış kaydetmesi bekleniyor. Diğer sektörlerde de yatırım ve ihracatın kısmen genişlemesi bekleniyor. Gelirlerde ve tüketici güvenindeki sürekli artışa paralel olarak tüketici harcamalarının da giderek artış kaydetmesi öngörülüyor. Ulusal düzeyde, konut yatırımları istikrarlı hale gelmiş görünüyor ve 2020-2021’de beklenen büyümeye kısmen katkıda bulunması bekleniyor. Raporda ayrıca, Türkiye’nin 2020 yılında resesyondan çıkacağının tahmin edildiği de ifade ediliyor.

Kaynak: https://ticaret.gov.tr/data/5d28a60913b8762a40688607/b3d1f5bef09513a233484153f1ad09e9.pdf  - Ottava Ticaret Müşavirliği