Kanada Merkez Bankası: Konut İpotekli Kredilerle Hane Halkı Harcaması Paralel Artıyor

26 Eylül 2019

Kanada Merkez Bankası tarafından yayımlanan analitik bir rapora göre, Kanada’da hane halkı harcamalarının ev fiyatlarını yakından takip ettiği ifade edilmektedir. 2016-2017 yılları arasında ev fiyatlarında artış yaşandığında buna paralel olarak hane içi harcamaları da artış kaydetmiştir. Yakın zamanda, bu iki ekonomik gösterge 2011’den beri görülmeyen düzeylere gerilemiştir. Hane halkı harcamaları ve ev fiyatları, para politikaları, makro politikalar ve ekonomik konjonktür gibi aynı faktörlerin yanı sıra konut teminatlı kredi çekme olgusundan etkilenmektedir. Konut fiyatları artarken konut sahipleri konutlarını teminat gösterip daha fazla kredi çekerek hane içi harcamaları finanse edebilmektedirler. Normal koşullarda, konut teminatlı kredi çekme hane harcamalarına makul bir şekilde katkı sağlarken, kriz dönemlerinde, harcama kesintilerini daha da ciddi hale getirebilmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre, konut teminatlı kredi çekme, borçların konsolidasyonu, konut tadilatı, tüketim ve yatırım gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilmekte ve zaman içindeki değişiminin takibi ve ölçümlenmesi Kanada ekonomisi açısından önem taşımaktadır. Kanada Merkez Bankası ilerleyen zamanlarda konut teminatlı kredi kullananların profilini daha detaylı incelemeyi ve kredi çekme kararlarını etkileyen faktörleri ekonometrik açıdan analiz etmeyi planlamaktadır. Kanada Merkez Bankası’nın konut teminatlı kredi çekme ve hane halkı harcamaları konusundaki raporunun ayrıntılarına aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

 

Kaynakhttps://www.bankofcanada.ca/2019/09/staff-analytical-note-2019-27?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=FSH190920 - Ottava Ticaret Müşavirliği