Kanada Ormancılık Sektörü

09 Eylül 2019
Kanada İhracat Kredi Bankası (Eximbank) EDC'nin ormancılık sektörüne ilişkin 2005-2015 dönemini kapsayan raporunda;
  • Kanada’nın ormancılık sektöründe lider konuma sahip ülkelerden biri olduğu, yüzölçümü açısından dünyadaki en büyük üçüncü orman alanının Kanada’da bulunduğu, 347 milyon hektarı kaplayan ormanlarıyla, Kanada’nın dünyadaki toplam orman alanının %9’una sahip olduğu,
  • Kanada’daki orman arazilerinin yaklaşık %94’ünün devlete ait olduğu, ormanların büyük bölümünün ülkenin uzak kuzey bölgelerinde yer aldığı,
  • Ülkenin, dünyanın en büyük gazete kâğıdı, beyaz yumuşak kâğıt hamuru ve dünyanın ikinci büyük yumuşak kereste üreticisi olduğu,
  • Ormancılık sektörünün, imalat sanayiinin %12,5’ine toplam GSYİH’nın %1,3’üne tekabül ettiği, 2015 yılında ormancılık sektöründe, toplam 201.645 Kanadalının istihdam edildiği belirtilmektedir.

Dijital devrimle birlikte son yıllarda pek çok değişme maruz kalan bu sektör, inovasyon yaratarak bu değişimlere adapte olmayı başarmış, temiz teknolojiye dayalı yeni üretim sistemlerini kullanarak ürün pazarlarını biyoekonomi, nanoteknoloji ve 3D baskı tekniklerini kapsayacak şekilde genişletmiştir. İnovasyonun yanında sürdürülebilirliğe önem veren Kanada ormancılık sektörü, yenilenebilir orman kaynaklarının yönetiminde küresel bir liderdir. Çevreci bir ülke olarak bilinen Kanada’da, orman yönetmelikleri ve orman yönetimi sertifikasyonları, şirketlerin ormanlarla ilgili söz konusu kurallara uyduklarını belgelemeleri açısından önemlidir. Kanada’da 160 milyondan fazla sertifikalı orman vardır, dünyadaki sertifikalı ormanların çoğu, yüzde 43’ü Kanada’da yer almaktadır.

2016 yılında ormancılık sektörü 34,6 milyar Dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş, bunun 17,6 milyar Dolarlık kısmı da kereste şirketleri tarafından gerçekleştirilmiş, orman kaynaklı ürünlerin yarısından biraz fazlası uluslararası piyasalara ihraç edilmiştir. Kağıt ihracatı 9,6 milyar Dolar, kağıt hamuru ihracatı da 7,6 milyar Dolar gelir sağlamıştır. Ekonomik krizden bu yana, ormancılık ihracat trendi, ihracat pazarının çeşitlendirilmesine dayalıdır. Kanada’nın ormancılık ürünlerinin en büyük ihracat pazarı, Çin, Japonya ve ABD’dir. ABD’ye yapılan ihracat oranı, 2005’te yüzde 81 iken 2015’te yüzde 68’e gerilemiştir. ABD’de konut piyasasının hareketlenmesiyle birlikte, Kanada ormancılık sektörü de canlanmıştır ve ABD ile süre giden yumuşak kereste tarifesi anlaşmazlığına rağmen, ABD, Kanada’nın orman ürünleri alanında birincil ihraç pazarı olmaya devam etmektedir.  
 

Kaynak: https://www.edc.ca/en/article/canadas-forestry-sector.html#.XWVOVb77NbY.twitter – Ottava Ticaret Müşavirliği