Teknoloji Kabiliyeti Sıralamasında Kanada Şehirleri Üst Basamaklarda

13 Ağustos 2018

CBRE (uluslararası emlak şirketi) tarafından açıklanan Kuzey Amerika 2018 Teknoloji Kabiliyet Raporunda; ABD ile karşılaştırıldığında Kanada’nın teknoloji şirketlerinin işletme maliyetleri bakımından daha ucuz olduğu, Kanada Dolarının ABD Doları karşısındaki paritesinin bunun en önemli etkeni olduğu, ancak teknoloji şirketleri için “ucuz maliyetin” tek başına ilgili bölgeye yerleşmesi için yeterli olmadığı, Kanada’nın bu noktada büyük bir yetenek havuzuna sahip olmasının ikinci bir çekici unsur olduğu, Kanada Hükümetinin, akademik kurumların ve özel sektörün ülkenin teknolojik bir güç olması konusunda birlikte hareket ettiği, Toronto’da bulunan MaRS Discovery District gibi inkübasyon alanlarının bunun göstergesi olduğu, raporda 4 Kanada ve 46 ABD pazarının incelendiği, sıralamada Toronto’nun 4’üncü, Ottava’nın 13, Montreal’in 14 ve Vancouver’ın 25’inci sırada yer aldığı, Toronto’da 241.400 çalışanın teknoloji alanında istihdam edildiği, son 5 yılda bu alandaki istihdamın %51,5 arttığı, başkent Ottava’da 167.000 kamu görevlisi bulunurken 70,600 kişinin teknoloji sektöründe istihdam edildiği, Montreal’de teknoloji alanında istihdam edilen sayısının 127.300 Vancouver’de ise 68.500 olduğu belirtildi.

Kaynak: https://renx.ca/canadian-cities-rank-high-attracting-tech-talent/ - 13/08/2018