Karadağ’ın Bütçe açığı 271 milyon Avro'ya ulaştı

02 Eylül 2020

Karadağ Maliye Bakanlığı, bu yılın ilk yedi ayında Bütçe açığının 271 milyon Avro veya gayri safi yurtiçi hasılanın %5,9'u olduğunu belirterek, açığın planlanandan y%7,5 daha yüksek olduğunu belirtmiştir.

Bakanlık tarafından hazırlanan ilk yedi ayda bütçe uygulamasına ilişkin bir belgeye göre, ülkedeki ve küresel düzeydeki epidemiyolojik durum, bütçe gelirlerinin tahsiline yansıyan temel ekonomik eğilimleri Temmuz ayında belirlemeye devam etmektedir.
 
Bakanlık, "Temmuz ayında bütçe gelirlerinin tahsilatının mevsimsel karakteri göz önüne alındığında, turizm sektöründen gelen gelirlere bağlı olarak, turist girişlerinin ve geceleme sayısındaki önemli düşüşün, daha düşük gelir tahsilatıyla sonuçlandığını" ifade etmiştir.
 
Pandeminin ekonomik eğilimler üzerindeki olumsuz etkisini sınırlamak, iş sektörüne ek destek sağlamak ve uzun vadeli büyüme ve kalkınma için koşullar yaratmak amacıyla Karadağ Hükümeti, değeri 1 milyar Avro'nun üzerinde olan üçüncü sosyal ve ekonomik önlemler paketini Temmuz ayında kabul etmiştir.
 
Bakanlığa göre, bütçe gelirleri ilk yedi ayda 881,9 milyon Avro veya tahmini gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 19,1'i olup, Bütçe Kanununda yapılacak değişikliklerle planlanandan %1,4 daha düşük olmuştur.
Aynı dönemde, Bütçe harcamaları 1,15 milyar EAvro veya GSYİH'nin % 25'i olarak gerçekleşmiş olup, planlanandan %0,6 daha yüksek olmuştur.
 
Kaynak: Karadağ Haber Ajansı MİNA
Yayımlayan: Podgoritsa Ticaret Müşavirliği