Karadağ’ın ihracat rakamları artıyor

15 Mart 2019

Karadağ Gümrük İdaresi tarafından yayınlanan basın açıklamasında, 2018 yılında 1.306 Karadağlı şirketin ihracat gerçekleştirdiği beirtilmiştir.

Karadağ Gümrük İdaresi’nin açıkladığı rakamlara göre, Karadağ'da yaklaşık 42.000 şirket bulunmakta olup, 2018 yılında şirketlerin yaklaşık % 3’ünün ürünlerini ihraç ettiğini göstermektedir.

Karadağ’ın 2018 yılı en büyük ihracatçıları ise , Nikşiç merkezli Uniprom şirketi, Karadağ Elektrik Üretim ve Dağıtım Şirketi, Jugopetrol, Hemomont, Tosçelik, Gradir Montenero, Uniprom Metali, Plantaže, Alga ve Daido Metaldır.
Karadağ İstatistik Kurumu (Monstat), 2018 yılı ihraç edilen ürünlerin 400 milyon Avro değerinde olup, 2017 yılı ile karşılaştırıldığında % 7.7 oranında arttığını belirtti.

Ayrıca, Karadağlı şirketler önceki yıllarda olduğu gibi çoğunlukla alüminyum, boksit ve elektrik ihraç etmektedir.
2018 yılı ihracat artışının çoğunlukla elektrik ihracatından kaynakladığını göstermektedir.

Karadağlı istatistikçilere göre, 2018 yılı 73,9 milyon Avro değerinde demir dışı metal ihraç edilmiş olup, 2017 yılına göre yaklaşık % 2,8 oranında artış kaydedilmiştir. 

Karadağ İstatistik Kurumu Monstat'ın verilerine göre, 2018 yılı maden cevheri, özellikle de boksit cevheri ihracatında azalış kaydedildi.

2018 yılı ihraç edilen cevher 48,1 milyon Avro değerinde olup, 2017 yılına göre % 28 oranında azalış kaydedildi.
Karadağ'ın en büyük ihracatçısı Uniprom şirketidir.

Kaynak: https://www.cdm.me/ekonomija/na-inostranom-trzistu-1-306-crnogorskih-firmi/
Yayımlayan: Podgoritsa Ticaret Muşavirliği