Katar Emiri 16 Eylül 2019 tarihinde Kabine tarafından sunulan bazı yasaları onayladı.

23 Eylül 2019

Yabancıların ülkeye giriş çıkışına ilişkin yasa:

Emir, yabancı çalışanların ülkeye giriş çıkışını ve oturum izinlerini düzenleyen ve 2015 yılı 21 sayılı yasanın bazı hükümlerinde değişiklikler yapan 2019 yılı 21 sayılı yasasını onayladı.
Yeni düzenleme çerçevesinde İçişleri Bakanlığı’nın yetkili birimi; yabancı yatırımcıların ekonomik aktivitelerini düzenleyen yasa kapsamında bulunan yabancı yatırımcılara sponsorları olmaksızın 5 yıllık ülkeye giriş izni ve oturum izni verebilecek ve bu izin yenilenebilecektir. Buna ilaveten, söz konusu otorite, yabancıların ülkede gayrı menkul edinmesi ve kullanması konusundaki yasa kapsamında yer alan gayrı menkul sahibi ya da kullanıcısı kişilere 5 yıllık ülkeye giriş izni ve oturum izni verebilecek olup, bu izinler kişinin gayrı menkul sahipliği ya da kullanım hakkı devam ettiği sürece otomatik olarak yenilenecektir. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı Kabine tarafından uygun görülecek diğer kategoriler için de bu izinleri düzenleyebilecektir.
Söz konusu düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlükte olacaktır.

Diğer Bakanları Kurulu Kararları:

  • Emir, Katarlı olmayan emlak şirketlerinin ülkede emlak komisyonluğu yapabilmesi için lisans düzenlenmesi koşullarını belirleyen 2019 yılı 28 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını onayladı. 
  • Emir; ticari, sınai ve benzeri genel mağazalar ile sokak satıcılarına verilen lisansların sürelerini belirleyen 2019 yılı 30 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını onayladı. Bu düzenlemeye göre, söz konusu lisansların en az 1 yıllık süre için düzenlenmesi gerekmekte, bu süre ticari, sınai ve kamu mağazaları için 5 yılı, sokak satıcıları için ise 2 yılı geçmemelidir. 2018 yılı 6 sayılı yasa ile değişik 2015 yılı 5 sayılı yasanın 8. maddesine göre; bu lisanslar, yukarıda belirtilen süreler için yenilebilecektir.
  • Emir, ticaret sicili kayıtlarının (commercial register) geçerliliğini düzenleyen 2019 yılı 31 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını onayladı. Bu düzenlemeye göre, ticari sicil kayıtlarının geçerlilik süresi 1 yıldan az ve 5 yıldan fazla olamayacaktır.Yabancı şirketlerin şubeleri ya da ticari temsilcilik ofisleri de geçerlilik süresi boyunca izinli olabilecek, her hâlükârda geçerlilik ya da iznin yenilenmesi ana firmanın izin süresi içinde yapılabilecektir.
  • Emir, Katar Serbest Bölge, Katar Finans Merkezi ve yasa tarafından onaylanan diğer alanlarda kurulmuş olan şirket ve kuruluşların; ihale, açık arttırma, tedarik usulleri, yarışmalar ve doğrudan sözleşmelerde taraf olmaları hususundaki şartları belirleyen 2019 yılı 23 sayılı Bakanları Kurulu Kararını onayladı.

 
Bu kararlar Resmi Gazete’de yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girecektir.
 
Yayınlayan: Doha Ticaret Müşavirliği
Kaynak:https://www.gulf-times.com/story/641871/Amir-issues-decree-law-regulating-entry-exit-and-r