Katar Emiri Kara para Aklama ve Terörizm Finansmanıyla mücadele amacıyla 2019 yılı 20 sayılı Yasayı onayladı.

12 Eylül 2019

Katar Emiri Çarşamba günü Kara para Aklama ve Terörizm Finansmanıyla mücadele amacıyla 2019 yılı 20 sayılı Yasayı onayladı. Söz konusu yasa Resmi Gazete’de yayımlandığı günü takiben yürürlükte olacaktır.

Katar Merkez Bankası, yeni yasanın 2010 yılı 4 sayılı Kara para aklama ve terörizmle mücadele yasasını yürürlükten kaldırdığını bildirdi. Yeni yasanın, Katar’ın para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadeledeki kararlılığını gösterdiğini ve anılan hususlarda Finansal Eylem Görev Timi gibi önemli uluslararası organizasyonlar tarafından kabul gören standartları benimsediklerini ilave etti. Bu yasanın, aynı zamanda para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele hususunda Katar’ın bölgedeki lider ve etkili rolünü de pekiştirdiğini belirtti.

Yeni yasa, kara para aklama ve terör finansmanı ile mücadele alanında özel sektör ve finansal sektörün (kar amaçlı olmayan kuruluşlar ve para transfer hizmetleri de dahil olmak üzere) yükümlülüklerini belirlemektedir. Bu yasa ile, hükümlerine uymayan finansal kuruluşlar, finans sektöründe yer almayan belirli bazı kuruluşlar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için yaptırım uygulanması ve terörizm finansmanından suçlu bulunan kişiler için hapis cezası gibi sert cezalar belirlenmiştir. Bu yasa aynı zamanda anılan hususlarda mücadele için uluslar arası alanda ortak kurumlarla bilgi paylaşımını kuvvetlendirici yönde düzenlemeler içermektedir.

Katar 2002 yılından bu yana para aklama ve terör finansmanı ile mücadele etmektedir. 2014 yılında yardım kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin bir yasa çıkartılmıştır. Aynı yıl, sosyal medya platformlarının terörizmi organize etmek, yaymak ve finanse etmek amacıyla kullanılmasının önüne geçmek için bir siber güvenlik yasası çıkartılmıştır. 2017 yılında finansal terörizm ile ilgili kişi ve kuruluşları kategorize eden bir çerçeve yasa çıkartılmıştır.

Buna ilaveten, 2002 yılında 28 sayılı Yasa ile Ulusal Kara Para aklama karşıtı ve Finansal Terörizmle Mücadele Komitesi kurulmuştur. Bu komite 15 Bakanlık ve Otoritenin temsilcilerinden oluşmaktadır ve asli görevi ülkenin kapa para aklanması ve terör finansmanı ile mücadele hususlarındaki yasalarının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.
 
Kaynak: https://www.gulf-times.com/story/641415/New-law-bolsters-Qatar-s-role-in-combating-money-l
Yayınlayan: Doha Ticaret Müşavirliği