Katar Emiri Yabancı Sermaye Yasasını Onayladı

08 Ocak 2019

Katar Emiri ülkeye yabancı sermaye girişine ilişkin 2019 yılı 1 sayılı yasayı onayladı. Söz konusu yasa yürürlüğe girmiştir ve Resmi Gazete’de yayınlanması beklenmektedir.
 
Bu yasa yabancı yatırımcıların her türlü sektörde %100 sermaye sahibi olmasının önünü açmakta ve yatırımcıların Katar pazarına girişinde bazı kolaylıklar sağlamaktadır. Anılan yasa kapsamında, yatırımcıların belirli kurallar çerçevesinde kiralama ya da faydalanma yoluyla kullanabilecekleri yer tahsisi gibi birçok teşvik yer almaktadır.
 
Yabancı yatırımcılara gelir vergisi kanunu kapsamında belirtilen kurallar çerçevesinde projelerini vergi kapsamı dışında tutma ve proje kapsamında ihtiyaç duyulan eşyayı ithal etme imkanı sağlanmaktadır.
 
Söz konusu yasa çerçevesinde yabancı yatırımcıların yatırım projesini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları makine ve teçhizatı gümrük vergisinden muaf olarak ithal etme imkanları bulunmaktadır. Buna ilaveten, sanayi sektöründe üretimde kullanılacak ve yerel pazarda bulunmayan hammadde ve yarı-mamullerin ithalatına gümrük vergisi muafiyeti getirilmektedir.
 
Kaynak: The Peninsula (8.1.2019)
Yayınlayan: Doha Ticaret Müşavirliği