Katar Q2 2019 Yabancı Sermaye Yatırımı Raporu

10 Kasım 2019

Katar’a sermaye girişi:

  • Yerleşik olmayanların Katar’a yaptıkları sermaye yatırımı 2019 yılı 2. çeyreği sonunda %5 oranında ( 36 milyar riyal değerinde) artış göstererek 758.6 milyar riyale ulaştı. (Geçen çeyrek dönem değeri 722.6 milyar riyal)
  • Aynı dönemde diğer yabancı yatırımlar, %69.8 oranı ve 529.3 milyar riyal değeri ile toplam yükümlülükler arasında ilk sırada, doğrudan yabancı sermaye yatırımları %16.5 oran ve 125.2 milyar riyal değerle 2. sırada, portföy yatırımları %13.1 oran ve 100.1 milyar riyal değer ile 3. sırada, finansal türev ürünler yatırımı ise %0.5 oran ve 4 milyar riyal değer ile 4. sırada yer aldı.
  • Aynı dönemde doğrudan yabancı sermaye yatırımı stok değeri 1.5 milyar riyal artış gösterdi.
 Katar’ın yurtdışı sermaye yatırımları:
  • 2019 yılı 2. çeyrek dönemi sonunda Katar’ın yerleşik olmayan kişilerdeki varlıkları % 2.4 oranında (10 milyar riyal değerinde) azalarak 399.9 milyar riyale düştü. (Bir önceki dönem değeri 409.9 milyar riyal)
  • Aynı dönemde toplam varlıkların %53.1’ini 212.4 milyar riyal değerindeki uzun dönemli verilen krediler ve ticari kısa dönemli finansal araçlar oluşturmaktadır. Bunu takiben, 2. sırada %38 oran ve 152 milyar riyal değerle yurtdışına yapılan doğrudan yabancı sermaye yatırımları; 3. sırada %8.9 oran ve 35.4 milyar riyal değerle portföy yatırımları, 4. sırada %0.03 oran ve 0.1 milyar riyal değerle finansal türev ürünleri yer almaktadır.
  • Aynı dönemde ülke dışına yapılan yabancı sermaye yatırımı stok değeri 1.8 milyar riyal azalmıştır.
Kaynak: https://www.psa.gov.qa/en/statistics/Statistical%20Releases/Economic/ForeignInvestment/2019/Q2/FDI_Q2_2019_AE.pdf
Yayınlayan: Doha Ticaret Müşavirliği