KDV ve Gelir Vergisi yayınlanan vergi kanunlarında yer almadı

17 Aralık 2018

2018 yılı 24 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 2018 yılı 25 sayılı Seçici Vergi Kanunu ve Genel Vergi Otoritesi Kurulması Hakkında Karar yayınlandı.
 
Maliye Bakanlığı denetimi altında ayrı bir kurum olarak vergi kanunlarının uygulanmasından sorumlu olarak Genel Vergi Otoritesi kuruldu. Vergi kanunlarını uygulamanın yanı sıra diğer ilgili ve gerekli kanuni düzenlemeleri, kural ve talimatları belirlemek de otoritenin görevleri arasında yer almaktadır. Ayrıca tüm kurumların vergi formlarını incelemek, vergileri toplamak, ülkeyi ilgili uluslararası kuruluşlarda ve toplantılarda temsil etmek, diğer ülkelerle çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları imzalamak, ekonomik iş birliği ve yatırımları desteklemek görevleri bulunmaktadır.
 
Yeni vergi yasası kapsamında Katar’da iş yapan yabancı firmalar ile yabancı firma ortaklıkları daha önceki Kanun’da da olduğu gibi karın %10’u tutarında vergi ödemek durumundadır. Bir önceki kanunda yapılan değişiklikler daha ziyade yönetim ve prosedüre ilişkin hususları kapsamaktadır. Buna ilaveten; yeni kanun ile büyümeyi ve ekonominin çeşitlendirilmesini desteklemek ve yatırım çekmek amacıyla ekonomik bölgelerde ve önemli sektörlerde vergi muafiyeti uygulamalarını daha esnek hale getirmek amaçlanmaktadır.
 
Söz konusu yasa kapsamında vatandaşların ve ülkede yerleşik çalışanların gelirleri herhangi bir vergiye tabi bulunmamaktadır. Ayrıca, banka mevduat gelirleri, hisse senedi karları ile tarım ve balıkçılık sektörlerindeki firmaların gelirlerine vergi muafiyeti bulunmaktadır. Deniz ve hava taşımacılığı da karşılıklılık ilkesi çerçevesinde vergiden istisna tutulmuştur.
 
2019 yılında seçici vergi uygulaması başlayacak olup bu kapsamda sağlığa zararlı bazı maddelerin vergilendirilmesini söz konusu olacaktır. Bu kanun, tütün ve tütün ürünleri ile enerji içeceklerinde %100, şekerli içeceklerde ise %50 vergi uygulanması hususlarını içermektedir. Diğer taraftan, 2019 yılında KDV uygulaması başlatılmayacağı belirtilmiştir.
 
Kaynak: The Peninsula (14.12.2018)
Yayınlayan: Doha Ticaret Müşavirliği