COVID-19 Salgını Kosova'nın Bütçe Açığını Üç Katına Çıkardı

11 Haziran 2020

COVID-19 Salgını Kosova'nın Bütçe Açığını Üç Katına Çıkardı.
 
Kosova'nın bütçe açığı, gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sinden yüzde 6'ya ulaşabilir. Bütçedeki para eksikliği, Korona virüsün neden olduğu kayıpları karşılama planlarından oluşmaktadır. Rakamlar, Kosova bütçesinin 147 milyon Avro kadar yetersiz olduğu ancak salgın nedeniyle bütçe eksikliğinin şu anda 470 milyon Avro’ya ulaştığı ifade edilmiştir. Kosova Hükümeti zararları, borcun artırılması yoluyla karşılamayı planlarken Kosova'daki ekonomik kuruluşlar tarafından yapılan anketlere göre işletmelerin yüzde 60'ından fazlasının COVID-19 salgınının faaliyetlerinin devamlılığını tehdit ettiğine inanmaktadırlar. Maliye ve Transferler Bakanlığı'ndan Agim Krasniqi Hür Avrupa Radyosuna yaptığı açıklamada, bütçenin revizesi sırasında, bütçe açığı kuralının geçici olarak yüzde 2 oranından yüzde 6,5'e çıkarılması gerektiğini söyledi. Diğer yandan Bütçe ve Finans Komitesi üyeleri Komisyonda böyle bir talebin ele alındığını, ancak paranın ne için kullanılacağına dair yeterli ayrıntı olmadığı için Komisyon'un desteğini alamadığını söyledi.
 
 
Kaynak             :Telegrafi Haber Portalı; https://telegrafi.com/grupet-parlamentare-te-partive-ne-pushtet-mbeshtesin-propozimin-per-ndryshim-te-deficitit-buxhetor/
Yayımlayan     :Priştine Ticaret Müşavirliği