Dünya Bankası: Kosova'daki işletmelerin yaklaşık yüzde 90'ı COVID-19 salgınından etkilendi.

02 Haziran 2020

Dünya Bankası: Kosova'daki işletmelerin yaklaşık yüzde 90'ı COVID-19 salgınından etkilendi.
 
Dünya Bankası tarafından yayınlanan "COVID-19 krizi - Batı Balkanların İşgücü Piyasaları" adlı raporda Dünya Bankası, Kosova'daki COVID-19 salgını sırasında meydana gelen en büyük darbenin, yaklaşık yüzde 90 oranında özel sektör çalışanlarına olduğunu bildirdi. Rapora göre acil durum paketine rağmen, tüm ekonomilerdeki işletmeler kayba uğradı ve bu da işyerlerini tehlikeye attı. Raporda hareket ve sosyal mesafeyi koruma konusundaki kısıtlamaların, benzeri görülmemiş bir şekilde işgücü arz ve talebinin yanı sıra ulaşım ve seyahat taleplerinin de düşüşüne neden olduğu belirtildi. Ulusal ekonominin tüm sektörleri kapandı: oteller-restoranlar, gereksiz perakende ticaret, turizm, ulaşım ve üretimin önemli bir kısmı. Devlet destek paketlerine rağmen, tüm ekonomilerdeki işletmeler para kaybetti, bu da operasyonları ve ödeme güçlüklerini tehlikeye attı ifadeleri yer aldı. Rapor, en fazla etkilenenlerin küçük ve orta ölçekli işletmeler ile kayıt dışı işletmeler olduğunu hatırlattı.
  
 
Kaynak           :Sinjali Haber Portalı; https://sinjali.com/banka-boterore-thote-se-ne-kosove-sektori-privat-u-godit-rreth-90-per-qind/
Yayımlayan    :Priştine Ticaret Müşavirliği