Kosova Dünya Bankası “İş Yapma” Raporunda 57.Sırada

25 Ekim 2019

Kosova Dünya Bankası “İş Yapma” Raporunda 57.Sırada
Dünya Bankası 2020 yılı için “İş Yapma” raporunu yayımladı. Dünyanın her tarafından 197 ülke ekonomisini kapsayan raporda Mayıs 2018 - Mayıs 2019 döneminde yaklaşık 300 reformun uygulandığı tahmin ediliyor. Geçen yıl 44. sırada bulunan Kosova bu yıl ki raporda 13 sıra gerileyerek 57.sırada bulunuyor. Raporda Kosova’nın inşaat ruhsatlarının yönetimini kolaylaştırdığı, elektrik enerji güç kaynağını iyileştirdiği, azınlık yatırımcılarının korunmasını güçlendirdiği ve sözleşmelerin uygulanmasını kolaylaştırdığı söyleniyor. İş yapma kolaylığının sıralama sonucu, işletme düzenlemesinin şu on alanına dayanıyor: iş kurmak, inşaat ruhsatı almak, elektriğe erişim, mülk tescili, kredi alma, küçük yatırımcıların korunması, vergilerin ödenmesi, sınır ötesi ticaret, sözleşmelerin uygulanması ve iflas çözümü. İş yapma çalışması ayrıca, çalışan istihdamı yönetmeliklerini ve devlet sözleşmelerini de ölçer, fakat bu çalışmanın sonucunda ve sıralamasında bu ölçümler rapora dahil edilmemiştir.
Kaynak:          Kohanet haber sitesi https://www.koha.net/arberi/190460/kosova-e-57-a-ne-raportin-e-te-berit-biznes/
Yayımlayan:   Priştine Ticaret Müşavirliği