Kosova Hayvansal Kökenli Gıda Ürünlerinin AB Ülkelerine İhracatı Kriterlerini Karşılıyor

13 Temmuz 2020

Kosova Hayvansal Kökenli Gıda Ürünlerinin AB Ülkelerine İhracatı Kriterlerini Karşılıyor

Avrupa Birliği bugün Kosova'yı AB ülkelerinde hayvansal kökenli gıda ürünleri ihraç etme hakkına sahip üçüncü ülkeler listesine dahil etme kararını yayınladı.
Avrupa Komisyonu'nun 2007/777 / EC sayılı Karara dayanarak AB'ye gönderilmesinde, Avrupa Komisyonu malların AB'ye girmesine izin verilen üçüncü ülkelerin listesini belirler. "Avrupa Birliği'nin İşleyişine İlişkin Antlaşma'yı dikkate alarak, 16 Aralık 2002 tarih ve 2002/99 / EC sayılı Konsey Direktifi, hayvan tüketiminin ithal edilmesi için insan tüketimine yönelik ürünlerin üretimi, işlenmesi, dağıtımı ve sunumunu düzenleyen hayvan sağlığı kurallarını ortaya koymaktadır.

Gıda ve Veterinerlik Ajansı açıklamasında "Kosova ilk defa bu hakkı kazanıyor" denmektedir.

İlgili duyuruda Kosova Gıda ve Veterinerlik Ajansı, bunun AB kurallarına göre kontrol kriterlerini karşılamak için uzun ve kolay olmayan bir çalışmadan sonra gerçekleştirildiğini; Değerlendirmeden sonra Kosova Gıda ve Veterinerlik Ajansı, bir devlet otoritesi olarak, AB'ye ihracat için başvuran fabrikalar için Kosova'da üretilen ürünlerin güvenliğini garanti etmek için tüm koşulları yerine getirdiği yönünde olumlu bir sonuç aldığını duyurmaktadır. Kosova Gıda ve Veterinerlik Ajansı ayrıca bunun, Gıda ve Veterinerlik Kurumu tarafından uygulanan kontrol seviyeleri ve Kosovalı üreticiler tarafından oluşturulan gelişmiş altyapı standartları için en iyi argüman olduğunu ve bu kararın, AB pazarını hedefleyen tüm gıda üreticileri için cesaret verici olmakla birlite Avrupa Komisyonu, sırasıyla Sağlık ve Gıda Güvenliği Müdürlüğü DG SANTE, bundan böyle Kosova Cumhuriyeti Kosova Gıda ve Veterinerlik Ajansı'nı sözleşme ortağı olarak resmen gördüğünü belirtmektedir.
 
Kaynak:          Zeri haber sitesi https://zeri.info/ekonomia/356895/kosova-permbush-kriteret-per-eksport-te-produkteve-ushqimore-meorigjine-shtazore-ne-vendet-e-be-se/
Yayımlayan:   Priştine Ticaret Müşavirliği