Kosova'nın Enerji Piyasasının Serbestleşmesi Bir Sorun Olmaya Devam Ediyor

12 Nisan 2019

Kosova'nın Enerji Piyasasının Serbestleşmesi Bir Sorun Olmaya Devam Ediyor
KOSST, ERO ve KEDS temsilcilerinin katılımıyla, ‘Elektrik Yasası'nın uygulanmasının denetlenmesi’ konulu Ekonomik Kalkınma, Altyapı, Ticaret, Sanayi ve Bölgesel Kalkınma Komitesi’nin toplantısı düzenlendi. Toplantıda, elektrik piyasasının serbestleşmesinin Kosova’da halen sorun olmaya devam ettiği belirtildi. Bu komitenin üyesi olan Dardan Sejdiu, Elektrik Yasasının tamamen uygulanmadığını vurgulayarak "Yasa hala işlem aşamasında. Elektriğin dinamikleri durgun ve bu yasa uyarınca, beklentilerin yerine getirilme seviyesi yetersiz. Piyasa serbestleştirmesi gerçekleşmedi. Yönergelerin süresi daha uzun olmasına rağmen, plana göre uygulanmamıştır” ifadelerini kullandı. KOSTT Genel Başkan Yardımcısı Kadri Kadriu ise yasanın tam olarak uygulanmaması hakkında konuştu. Kadriu’ye göre ikincil mevzuatın gereklilikleri yerine getirilmiş, ancak bazı konuların uygulanması belirli bir süre gerektiriyor.

Kaynak:          Epoka e Re haber sitesi https://www.epokaere.com/liberalizimi-i-tregut-te-energjise-mbetet-sfide-per-tu-implementuar/ 
Yayımlayan:   Priştine Ticaret Müşavirliği