Uluslararası Para Fonu: 2019 Yılında Kosova Ekonomisi, % 4,2 Oranında Büyüyecek

11 Nisan 2019

Uluslararası Para Fonu: 2019 Yılında Kosova Ekonomisi, % 4,2 Oranında Büyüyecek
Uluslararası Para Fonu (İMF), 2019’da Kosova ekonomisinin % 4,2 oranında büyüyeceğini ve geçen yılın Ekim ayında tahmin edilen % 4 oranından daha yüksek bir rakamın beklendiğini belirtti. IMF’nin dünya ekonomisi perspektifiyle ilgili Nisan ayında yayımladığı rapora göre, Kosova’nın gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) 2020’de % 4 oranında artması ve aynı büyümenin 2024’te olması bekleniyor. Rapora göre, Kosova ekonomisi 2018 yılında % 4 oranında büyüdü. Fon, 2019’da ortalama tüketici için yıllık enflasyonun 2019’da olduğu gibi % 2,9’dan daha düşük olan 2019’da sadece % 0,6 olmasını bekliyor. Ortalama enflasyonun 2020’de % 2,4 olması bekleniyor. Cari açığın 2019’da GSYİH’nın % 10,5’ine denk geleceği öngörülüyor. 2018’de bu rakam % 8,3’e çıkacağı tahmin edilmekteydi.
 
Kaynak:          Kohanet haber sitesi https://www.koha.net/arberi/155860/fmn-ekonomia-e-kosoves-do-te-rritet-4-2-per-2019-en/
Yayımlayan:   Priştine Ticaret Müşavirliği