Kuveyt'te İkinci Çeyrek Enflasyonu Düşüş Trendini Devam Ettirdi

28 Ağustos 2018

Kuveytte enflasyon yılın ikinci çeyreğinde gevşemeye devam ederek Haziran ayı sonunda yıllık %0,6'dan %0,5'e düşüş göstermiştir. 2016 sonunda %3,8'lik bir zirveye ulaşan enflasyon, bu tarihten sonra devamlı surette düşüş göstermektedir.

Düşük gıda enflasyonuna ek olarak konut sektöründe süregelen zayıf görünüm düşüşün en önemli itici güçleridir. Bu faktörler hariç tutulduğunda Haziran ayında ölçülen yıllık enflasyon %1,7 seviyesindedir.

Enflasyonun 2018 yılı içinde artması beklenmektedir, ancak yine de beklenti %1 olarak ölçülmektedir.

Gıda ve içecek enflasyonu ikinci çeyrek boyunca ılımlı bir toparlanma kaydetmiş ve Mart ayında %-1'ken Haziran ayında %0,1'e yükselmiştir.

Hizmetler sektöründeki enflasyon Mart ayında %0,3 seviye

sindeyken Haziran ayında %-0,1 olarak ölçülmüştür.

 

Kaynak: Arab Times Online

Yayınlayan: Kuveyt Ticaret Müşavirliği