Estonya Dış Ticaretinde Rekor Büyüme

10 Aralık 2018

Estonya dış ticaretinde rekor büyüme görüldü. Ekim ayında Estonya'nın ihracatı %17, ithalatı %20 artış gösterdi. 

Bu dönemde, en önemli ihracat ülkeleri sırasıyla Finlandiya (%16), ABD (%11) ve İsveç (%10) oldu. İhracattaki artışın en yüksek görüldüğü ülkelerin ABD (110 milyon Avro artış), Danimarka (22 milyon Avro artış) ve Letonya (21 milyon Avro artış) olduğu anlaşıldı. ABD'ye gerçekleştirilen ihracatta en yüksek artışın veri iletişim ekipmanlarında kaydedildiği bildirildi. 

Öte yandan, en önemli tedarik ülkelerinin Finlandiya (%12), Litvanya (%11) ile Almanya (%10) ve Rusya (%10) olduğu anlaşıldı. Estonya'nın resmi istatistik kurumu tarafından yapılan açıklamada, ithalatta en önemli yükselişin Rusya (71 milyon Avro artış), Litvanya (44 milyon Avro artış) ve Finaldiya'da (30 milyon Avro) yaşandığı belirtildi.

Kaynak      : Toomas Höbemagi
Yayımlayan: Vilnius Ticaret Müşavirliği