Estonya'da AR-GE Harcamaları Artmaya Devam Ediyor

07 Aralık 2018

Estonya'da ekonomi için anlamlı sinyaller gelmeye devam ediyor. Estonya resmi istatistik kurumunun açıklamalarına göre, Estonya'da AR-Ge harcamaları %13 artış göstererek 2017 yılında, 304 milyon Avroya ulaştı. Söz konusu artışın büyük kısmı kar gütmeyen kurumlardan geldi. Bu artışın %23'lük bölümü kar gütmeyen kurumlardan kaynaklanırken, sadece %3'lük kısmı ticari işletmelerden geldi. Bahse konu harcamaların %40'ı ise devlet fonlarından sağlandı. 

Estonya'nın AR-GE harcamaları bir süredir ciddi şekilde takip ediliyor. Bunun en önemli sebebini, AR-GE harcamalarını milli gelirin %3'üne yükseltmeyi hedefleyen "Estonia 2020" rekabetçilik hedefi oluşturuyor. Yapılan açıklamada, henüz bu seviyeye ulaşılamadığını, ancak bu yolda mesafe kaydedildiği belirtildi. 

Uluslararası karşılaştırmalara bakıldığında, Estonya'nın AR-GE harcamalarının henüz milli gelirin %1,29 oranına ulaştığı anlaşılmaktadır. Dolasıyısıyla hedefin oldukça gerisinde olduğu görülmektedir. Estonya AR-GE harcamalarının milli gelire oranında Letonya ve Litvanya'nın ilerisinde bulunurken Finalandiya ve İsveçin oldukça gerisinde yer alıyor.

Kaynak       : Toomas Höbemagi
Yayımlayan: Vilnius Ticaret Müşavirliği