Küresel Rekabetçilik Endeksinde Baltık Ülkelerinin Durumu

18 Ekim 2018

Dünya Ekonomik Forumu tarafından her yıl yayımlanan Küresel Rekabetçilik Endeksinde (Global  Competitiveness Index) ülkeler çeşitli kriterler açısından değerlendiriliyor. Yayınlanan son endekste 140 ülke ele alındı.

Buna göre, Estonya her ne kadar bir önceki seneye göre iki sıra gerilese de 32'nciliğe yerleşerek Baltık ülkeleri içerisinde en iyi performansı gösterdi. Estonya'nın üst sıralarda yer almasında ekonomik istikrara sahip olması önemli rol oynadı. Nitekim, makro ekonomik istikrar alt kategorisinde Estonya dünya genelinde birinci oldu. Buna karşın, küçük bir ülke olması sebebiyle piyasa büyüklüğü alanında 97'nci sırada yer buldu. Ayrıca, altyapı altkategorisinde 42'nci, beşeri sermayede 18'nci, son olarak, sağlık alanında ise 54'ncü oldu.

Öte yandan, Litvanya'da bir önceki endekse göre iki sıra düştü. Litvanya 40'ncı sıraya yerleşirken, bir önceki yıla göre sıralamadaki yeri değişmeyen Letonya 42'nci oldu.

Küresel Rekabetçilik Endeksinin ilk dördünde herhangi bir değişiklik görülmedi. Listenin ilk dördünü sırasıyla ABD, Singapur, Almanya ve İsviçre oluşturdu. Japonya üç sıra yükselerek 5'nciliğe yerleşti.

Kaynak      : Toomas Höbemagi
Yayımlayan: Vilnius Ticaret Müşavirliği