Litvanya AR-GE'ye Milli Gelirin %0,88'i Kadar Harcama Yaptı

11 Ocak 2019

Litvanya 2017 yılında AR-GE'ye milli gelirin %0,88'i kadar harcama yaptı. Harcanan toplam 372 milyon Avronun %38'i iş dünyasında gerçekleşti. Bunun yanında, %28'i devlet nezdinde yapılırken, %38'i ise yüksek öğretim alanında kaydedildi. 

Öte yandan, Avrupa Birliği genelinde AR-GE'ye 320 milyar Avro harcama yapıldı. Buna göre, AR-GE harcamaları milli gelirin %2,07'sine takabül etti. Avrupa Birliğii çerisinde milli gelire oranla en yüksek AR-GE harcaması yapan ülkeler İsveç (%3,33), Avusturya (%3,16) ve Danimarka (%3,06) olurken en az harcama yapan ülkeler Romanya (%0,50), Letonya (%0,51) ve Malta (%0,55) oldu. 

Kaynak      : ELTA
Yayımlayan: Vilnius Ticaret Müşavirliği