Litvanya Son 10 Yıldaki En Büyük Cari Fazlasını Verdi

27 Mart 2019

Litvanya Merkez Bankası 2018 yılının son çeyrek ödemeler dengesi verilerini yayımladı. Yapılan açıklamada, cari fazlanın 1,5 kat yükselerek 748,4 milyon Avroya ulaştığı belirtildi. Cari fazlanın milli gelirin %6,2’sine tekabül ettiği vurgulandı.
 
Cari fazlanın, ticaret açığındaki yükselişi dengeleyen hizmetler ile birlikte birincil ve ikincil gelirlerdeki fazlanın sonucu olduğu belirtildi. Sermaye hesabındaki fazlanın (310,1 milyon Avro) büyük oranda yatırım projelerini finanse etmek için AB yapısal fonlarından yapılan transferlerden kaynaklandığı dile getirildi.
 
Çeyreğin sonunda, milli gelirin %29,5’unu oluşturan negatif net uluslararası yatırım pozisyonunun 13,3 milyar Avro seviyesinde gerçekleştiği bildirildi. Ayrıca, yine çeyreğin sonunda, Litvanya’nın dış borcunun 35,4 milyar Avro (milli gelirin %78,4’ü) olduğu belirtildi. Milli gelirin %14,8’ine tekabül eden net borcunun ise 6,7 milyar Avro seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.
 
Kaynak       : ELTA
Yayımlayan: Vilnius Ticaret Müşavirliği