Litvanya'da Rekabet Kanununda Değişiklik Yapıldı

15 Mart 2019

Litvanya Rekabet Kanunu için hazırlanan yasa taslağı Meclis tarafından kabul edildi. Öngörülen en önemli değişikliklerden birisi, rekabeti bozan yasadışı uygulamaları ilgili kamu otoritelerine bildiren kişilerin ödüllendirilmesine ilişkin düzenleme oldu. Bune göre, Rekabet Konseyi, bu kişilerin kimliklerini saklı tutma ve bunları ödüllendirme hakkına sahip olacaktır. Konsey, cezanın %1'ine kadar (1.000 Avro ile 100.000 Avro arasında) ödüllendirme yapabilecektir. 

Yeni düzenleme, Rekabet Konseyine, çeşitli prosedürel ihlaller sebebiyle, muhtelif cezalandırma imkanı sunmaktadır. Ayrıca, kabul edilen yeni yasa değişikliğine göre, Konsey belirli durumlarda, rekabetin ihlali nedeniyle ilgili şirketin yapısının değiştirilmesini (işletmenin bir kısmının satılması gibi) talep edebilecektir. 

Söz konusu düzenleme 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. 

Kaynak      : ELTA
Yayımlayan: Vilnius Ticaret Müşavirliği